Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Språkrådet rekommenderar – bok om språkvård

av | 22/2 2023 | Bokrecensioner, Språknormer

Språkrådet rekommenderar

I boken Språkrådet rekommenderar får du bak­grunden till språk­liga rekommen­dationer.

I den nya boken Språkrådet rekommenderar får du hjälp med att hantera de vanlig­aste språk­frågorna. Sam­tidigt får du insikt i hur modern språk­vård arbetar.

2005 kom Språkriktighets­boken, en väl­kommen bibel för oss text­nördar som tog upp alla de vanliga stöte­stenarna vad gäller språk­riktighet som var/vart, större än mig, dubbla supinum, flera personal och liknande.

Språkriktighetsboken redo­gjorde dess­utom för den all­männa språk­syn som modern språk­vård utgår från. En del av den synen visades genom att boken inte bara gav rikt­linjer för hur man borde skriva utan också gav ut­rymme för vilka resone­mang som låg bakom rekommenda­tionerna och hur språket faktiskt används.

Men ett levande språk är under ständig utveck­ling och en upp­följare till Språk­riktighets­boken har efter­frågats. Dock har inte bara språket ut­vecklats sedan 2005, vi har också fått helt nya möjlig­heter att snabbt hitta rykande färska rekommenda­tioner i digitala kanaler.

Språkrådet har därför valt att fokusera upp­följaren Språkrådet rekommenderar på hur arbetet med att upprätt­hålla ett standard­skriftspråk går till. Bland annat får du som läsare en väldigt bra för­klaring till vad en standard­variant av ett språk är och varför det är önsk­värt att ha en standard.

Du får också en genom­gång av hur språk­vården av svenska fungerar i Sverige respek­tive Finland och vilka principer som styr arbetet:

 • språkbruket
 • normerna
 • grammatiken
 • funktiona­liteten och begriplig­heten
 • acceptansen
 • maktfrågorna
 • skrifthistorien
 • svenskans gränser.

De rekommendationer som tas upp samlas i olika teman som köns­neutralt språk, benämnings­frågor, termer, pronomen­variation och ord­följd. I min första genom­bläddring när jag ville se vilka språk­frågor som togs upp blev jag besviken över att jag kände igen i princip alla rekommendationer.

Inget kändes nytt.

Det kanske är för att skriva och granska text är mitt yrke. Idag finns svaret på de flesta vanliga språk­frågor i Språk­rådets online­tjänst Fråge­lådan och det är också här nya rekommenda­tioner publiceras först. Mitt yrke gör Fråge­lådan till ett av mina mest väl­använda bok­märken i webbläsaren.

Men Språkrådet rekommenderar för­djupar resonemanget om hur rekommenda­tionerna har tagits fram och sätter dem i sitt samman­hang genom de olika temana. Att förstå hur modern språk­vård fungerar är också en hjälp för dig när du stöter på nya val om hur du till exempel ska benämna andra eller när en vack­lande norm kan börja anses som korrekt.

Det här är en läs­värd bok för alla som intresserar sig för språk och text – men hur kan man 2023 välja att inte ge ut boken i lämp­ligt e-boksformat? Det är tacksamt att Språk­rådet i alla fall släppte en digital variant samtidigt som pappers­varianten, men det är en pdf.

Pdf är ett format med fast layout som inte anpassar sig till olika skärm­storlekar, och det passar bäst för sådant som kräver fast layout eller som är tänkt att läsas som utskrift.

Inte för böcker som bara består av text. De passar bäst i det flödande formatet epub som anpassar sig till olika skärm­storlekar. Det är ett dess­utom ett till­gängligare format efter­som användaren själv kan ändra sådant som typ­snitt, tecken­grad och bakgrunds­färg vilket kan ha stor betydelse om man inte ser så bra (eller har inte med sig läs­glasögonen).

Här känns det som att Språk­rådet inte har hängt med i utveck­lingen när man inte har gjort en digital variant i det format som är standard för e-böcker idag. Dock är pdf:en gratis att ladda ned från Språk­rådets sajt.

Nedladdning av Språkrådet rekommenderar

Mer från mig om språkvård, normer och rekommendationer

Fler inlägg

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Mer om språkriktighet

 • Språkriktighetsboken – föregångaren till Språkrådet rekommenderar.
 • svenska.se – söktjänst från Svenska Akademien där du söker i tre ordböcker samtidigt.
 • Frågelådan – Språkrådets språktjänst där du hittar de senaste rekommendationerna.

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

 • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
 • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: