Villkor för kunder

Här går jag genom vilka villkor som gäller för dig som anlitar mig för uppdrag.

Här går jag igenom vilka villkor som gäller för dig som anlitar mig för att skriva texter, granska eller bearbeta texter eller ge språkrådgivning eller skrivcoachning. Om du köper webbkurser av mig på kursportalen Evas skrivskola finns det särskilda villkor för den.

Beställning

Det enklaste är att du kontaktar mig via mejl när du vill beställa ett jobb så får vi allt skriftligt. Annars gäller muntliga avtal, men jag brukar skicka en skriftlig bekräftelse.

När vi kommer överens om ett jobb bestämmer vi vad jag ska göra och när det ska vara klart. Vi bestämmer också ett pris – jag brukar oftast ge ett fast pris, men ibland jobbar jag på timme. 

På sidan Beställning av jobb kan du läsa mer om hur du gör beställningen.

Upphovsrätt

För artiklar och annat upphovsrättsskyddat material följer jag branschpraxis, vilket innebär att om vi inte har avtalat annat säljer jag mina texter för en publicering. Vi kan göra avtal om fler publiceringar, men upphovsrätten stannar alltid hos mig så att jag har kontroll över var mina texter publiceras – och intervjupersoner slipper se sig själva i sammanhang de aldrig skulle ha godkänt.

Priser

Det är först när vi kommit överens om vad jag ska göra för jobb som jag kan beräkna tidsåtgång och ge ett prisförslag. Gäller det korrektur eller textredigering behöver jag se materialet innan jag kan ge ett pris. Som grund för min prissättning använder jag Journalistförbundets frilansrekommendation.

Textverktyg

Jag arbetar helt digitalt och använder de textverktyg som är vanligast förekommande. Manus och annat material skickar vi mellan varandra med e-post eller någon lämplig lösning för delning av stora filer. 

Jag använder Microsoft Word för att skriva, redigera, bearbeta och korrekturläsa texter eftersom det är det vanligaste programmet. Vill du använda något annat program för korrektur lägger jag på för den extra tid det tar mig att använda dem. 

För sidkorrektur läser jag på pdf och markerar ändringarna med kommentarsverktyget i Acrobat Reader. Om du önskar kan jag lägga in ändringarna direkt i Indesign, men räkna med en högre kostnad eftersom det tar längre tid för mig.

Jag läser inte korrektur på papper, eftersom digitalt korrektur är mer praktiskt, ger högre kvalitet och sparar på miljön. En pdf med markeringar fungerar som ett korrektur läst på papper – markeringarna läggs ovanpå texten, så du kan skriva ut filen om du föredrar det när du ska lägga in ändringarna i originalfilen. 

Moms

Jag bedriver momspliktig näringsverksamhet, så moms tillkommer alltid för mina tjänster. Momsen är 25 procent, förutom för upphovsrättsligt textmaterial, det vill säga text som jag skriver eller bearbetat som inte är reklam, då det är 6 procent.

Det är alltså olika momssats på textredigering och textbearbetning eftersom textbearbetning innebär att jag delvis blir upphovsperson till texten.

Ansvar

Jag har företagsförsäkring som inkluderar ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget Gefverts.

För texter som publiceras i journalistiska publikationer har den ansvariga utgivaren enligt lag ansvaret för texten, men jag anstränger mig självklart för att texten ska vara faktamässigt och språkligt korrekt.

Om intervjupersoner önskar läsa artikeln innan den går i tryck låter jag dem alltid göra det – ovana intervjupersoner brukar jag dessutom fråga om de vill göra det. Jag poängterar att läsningen handlar om faktakoll, inte om att skriva om texten. 

För text som jag korrekturläser, redigerar eller coachar strävar jag alltid efter att allt ska vara faktamässigt och språkligt korrekt, men det är kunden som har ansvaret för texten. 

Jag är en mycket erfaren korrekturläsare med hög språklig kompetens, men eftersom ingen korrekturläsare hittar alla fel kan du inte räkna med att jag kommer att hitta precis allt. 

Om jag stöter på fakta som inte verkar stämma i manus påpekar jag det och enklare saker kollar jag upp, som stavningen av namn eller hur man benämner saker på svenska.

Jag använder normkällor som Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok, Nationalencyklopedin och Wikipedia för kontroll av fakta, stavning och böjning, och om vid behov frågar jag Språkrådet om råd.

Även om jag är välutbildad och mycket allmänbildad kan jag inte garantera att jag hittar alla faktafel.

Du avgör själv om du vill lägga in ändringarna jag har gjort, eftersom det är du som har ansvar för texten. Ska jag vara med och ta ansvar för texten behöver jag vara delaktig redan från skrivprocessens början och ha möjlighet att påverka texten hela vägen.

Begränsningar

Jag åtar mig alla typer av uppdrag som jag beskriver under Mina tjänster, med undantag av textgranskning av akademiska uppsatser eller andra texter som ska betygssättas. Jag redigerar och korrekturläser bara på svenska, inget annat språk.

Fakturering

Jag tar betalt via faktura, med bankgiro, för de tjänster jag säljer via den här tjänsten. För det jag säljer på kursportalen Evas skrivskola tar jag betalt via kort på den sajten.

Jag skickar vanligtvis faktura efter att ha levererat det vi har kommit överens om. Du har åtta dagar på dig att anmärka på fakturan och 30 dagars betalningstid. Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

För större jobb som pågår under en längre tid kan vi komma överens om delbetalningar. 

Senast uppdaterad 2024-04-03

Texthjälp som jag ger

Mina tjänster

Skriver din text

Artiklar, webb­texter, nyhets­brev, hand­led­ningar, verksamhets­berättelser – eller vad du nu behöver för text.

Om mig

Granskar din text

Text­redigering eller korrektur­läsning – jag gör din text läs­vänlig­are och mer språkligt korrekt.
Skrivtips

Lär dig skriva

Min kurs­portal Evas skrivskola lär dig skriva så att dina mot­tagare läser texten, förstår den och vill läsa din nästa text.

Skrivtips

Tipsar dig – gratis!

Jag skriver om språk i Evas språk­blogg, och genom Evas skriv­skola ger jag ut ett nyhets­brev och snabba skrivtips.