Textvård

Bild på referenslitteratur som jag använder i mitt textvårdsarbete.

Viktiga böcker i bokhyllan.

Textvård använder jag som samlingsnamn för textredigering, textbearbetning,  korrekturläsning, skrivutbildning och rådgivning runt texter.

En del använder termen språkgranskning, men jag tycker att termen textvård är en mer heltäckande term för vad jag gör utöver eget skrivande.

Jag har jobbat mycket med textredigering och korrektur, och eftersom både jag och mina kunder är eniga om att jag är riktigt vass på det bestämde jag mig 2010 för att det var dags att utveckla den delen av min verksamhet.

Under läsåret 2010/2011 gick jag därför kursen Språkrådgivning och textvård, en 30-poängskurs på B-nivå, på Linnéuniversitetet. Förutom att bekräfta att det här är något jag är bra på gav kursen mig analysverktyg och en glasklar inblick i klarspråksbegreppet. Hösten 2013 påbörjade jag C-kursen i Språkrådgivning och textvård, en 30-poängskurs som går på kvartsfart under två år.

Min språkrådgivning bygger alltså både på lång praktisk erfarenhet och på akademiska kunskaper.

Jag har redigerat och korrekturläst mycket tidningsmaterial, men jag har även läst korrektur för förlag, myndigheter, reklambyråer och privatpersoner samt har sammanställt verksamhetsberättelser och uppdaterat ledarhandledningar för en större förening.

Länkar för mer information

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/textvard/

Bild på några ledarhandledningar som jag har uppdaterat.

Textbearbetning & textredigering

Textbearbetning och textredigering flyter lätt ihop, men det finns viktiga skillnader. Som upphovsrätten och momssatsen. Textbearbetning är när man gör så pass genomgripande förändringar att det uppstår ett nytt upphovsskyddat material. Bearbetaren blir helt enkelt medförfattare till texten och momssatsen blir 6 procent. Exempel på textbearbetning kan vara att jag får råtexter som ska sammanställas …

Bild på korrade sidor.

Korrektur

Korrekturläsning är en viktig del av produktionen av en text. Förutom att korrekturfel signalerar slarv kan de få läsaren att tappa fokus från innehållet. Textkorrektur läser man när texten är skriven och ska göras färdig för layout eller hur den nu ska publiceras. Detta är ett viktigt moment eftersom det kan bli besvärligt att göra …

Bild på böcker om textvård, skrivande och läsning.

Språkrådgivning

Har ni ständiga diskussioner om hur ni ska skriva och vad som är rätt? Problem med skiftande kvalitet på texterna ni producerar? Eller överhuvudtaget problem med att producera texter? Jag kan hjälpa er med att till exempel upprätta en intern språkpolicy med riktlinjer för hur ni ska skriva. Jag har stött på ett otal interna …