Korrekturtecken

Korrekturtecken är ett tydligt sätt att visa vad som behöver rättas i en text om man läser korrektur på papper.

Principen för korrekturtecken är att man sätter ett lokaliseringstecken i texten där det behövs en rättning. Lokaliseringstecknet upprepas sedan i marginalen tillsammans med rättningen. Det blir då tydligt vilken ändring som ska göras, och det är lätt att stryka ändringarna i marginalen allt eftersom man lägger in dem.

Korrekturtecknen är inte fullständigt standardiserade så de kan variera lite, men här är de tecken jag har lärt mig (från numera konkursade tryckeriet STC, Svenska Tryckericentralen). SIS, Swedish Standards Institute, har i stort sett samma tecken med någon variation av öka och minska mellanrum.

Korrekturtecken

Fler exempel på korrekturtecken

Texthjälp som jag ger

Mina tjänster

Skriver din text

Artiklar, webb­texter, nyhets­brev, hand­led­ningar, verksamhets­berättelser – eller vad du nu behöver för text.

Om mig

Granskar din text

Text­redigering eller korrektur­läsning – jag gör din text läs­vänlig­are och mer språkligt korrekt.
Skrivtips

Lär dig skriva

Min kurs­portal Evas skrivskola lär dig skriva så att dina mot­tagare läser texten, förstår den och vill läsa din nästa text.

Skrivtips

Tipsar dig – gratis!

Jag skriver om språk i Evas språk­blogg, och genom Evas skriv­skola ger jag ut ett nyhets­brev och snabba skrivtips.