Tillbaka till Korrektur

Words granskningsverktyg

Granskningsverktyget i ordbehandlingsprogrammet Word är ett bra hjälpmedel om du vill sköta korrekturläsningen helt digitalt.

Att läsa textkorrektur på skärm kräver en viss vana men det har flera fördelar, som att man enkelt kan söka efter till exempel dubbla mellanslag eller åtgärda ett återkommande fel, som ett stavfel eller en felaktig förkortning. Dessutom slipper man dubbeljobb eftersom den som läser korrekturet också för in ändringarna direkt.

Jag har gjort en kort instruktionsfilm om hur du använder verktygen för granskning och kommentarer. Den är gjord i Office 365/Word 2016. 

 

Har du en äldre version av Word kan menytexterna skilja sig en del, och här följer en genomgång av hur granskningsverktyget fungerar i Word 2007.

 • Gå in på fliken Granska. För att starta granskningsverktyget klickar du på Spåra ändringar i fältet Spårning. Från att du gjort det kommer alla ändringar du gör att markeras med en färg och ett svart smalt streck i marginalen. Starta inte granskningsverktyget förrän du verkligen ska börja granskningen – om du startar den medan du skriver texten kommer den att markera allt du skriver.
  Bild på menyfliken Granska.
 • Kommentarer kan du lägga till oavsett om du har valt Spåra ändringar eller inte. Klicka bara på Ny kommentar fältet Kommentarer och skriv det du vill ha sagt.
 • I fältet Spårning kan du göra flera val.
  Bild på fältet Spårning.

  • På nedåtpilen på knappen Spåra ändringar kan du under Alternativ för Spåra ändringar välja till exempel färg på ändringsmarkeringarna. På knappen Pratbubblor kan du välja hur ändringarna ska visas. Det vanligaste är det första alternativet, Visa ändringar i pratbubblor.Bild på pratbubblor.
  • Granskningsverktyget är förinställt på att visa Slutversion med markeringar, men om du klickar på nedåtpilen bredvid det valet kan du välja Slutgiltig som visar hur texten blir när allt är klart, och du kan också välja att se den ursprungliga texten med eller utan ändringar.
  • Under Visa markering kan du välja om du bara vill se vissa markeringstyper, och finns det flera granskare kan du välja vems ändringar du vill se.
  • Under Granskningsruta kan du välja om du vill se ändringar och kommentarer i en granskningsruta vid sidan (lodrät) eller under (vågrät) dokumentet. Tröttnar du på granskningsrutan kan du klicka bort den på krysset högst upp till höger i rutan eller klicka på Granskningsruta en till gång.

Bild på lodrät granskningsruta.

 • I fältet Ändringar kan du flytta dig mellan ändringarna med Föregående och Nästa. Är du nöjd med en ändring och vill ta bort ändringsmarkeringen ställer du dig på ändringen och klickar på knappen Acceptera. Klickar du på nedåtpilen kan du välja att Acceptera och gå till nästa, Acceptera ändring, Acceptera alla ändringar som visas (om alla inte visas) eller Acceptera alla ändringar.

Bild på fältet Ändringar.

 • Knappen Ignorera fungerar på samma sätt, förutom att ändringen återställs till vad som stod där innan.
 • Vill du inte fortsätta att använda granskningsverktyget klickar du av det på Spåra ändringar. Nu kommer inga nya ändringar att markeras men alla de gamla ligger kvar tills du har valt att acceptera eller ignorera dem. Det räcker inte att välja version Slutgiltig för att få bort ändringsmarkeringarna, för om du sparar och stänger dokumentet kommer det att öppnas som Slutversion med markeringar. Ta som vana att välja Acceptera alla ändringar när du är nöjd med texten.
 • Vill du inte att kommenterarna ska synas mer ställer du dig på en kommentar och väljer Ta bort i fältet Kommentarer. Klickar du på nedåtpilen kan du välja Ta bort alla kommentarer i dokumentet (observera att du måste ha markören på en kommentar för att kunna göra det valet).
  Bild på fältet Kommentarer.

Mer information

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/textvard/korrektur/words-granskningsverktyg/