Miljöpolicy

Jag strävar efter att mitt företag ska belasta miljön så lite som möjligt.

Min ambition är jobba så miljövänligt jag kan. Min verksamhet är helt digitaliserad, jag undviker onödiga transporter och jag sopsorterar så mycket jag kan. Mer detaljerat arbetar jag för miljön inom följande områden:

Tjänster och produkter

Jag och mina kunder arbetar alltid med digitalt material. Om jag skriver texter från grunden skickar jag dem digitalt till kunden, om jag bearbetar eller granskar kundens texter skickar vi dem digitalt mellan varandra. Jag lägger in alla ändringar direkt i filerna, med de verktyg som finns i de program vi använder.

Om någon kund vill ha till exempel korrekturläsning på papper tar jag betalt för den extra för att hantera pappersdokumenten. Jag kommunicerar med kunderna huvudsakligen via e-post och annars via telefon, så jag transporterar mig sällan till möten.

Böckerna jag ger ut finns oftast bara att få i digital form. De som går att få i pappersform trycks som print-on-demand, det vill säga boken trycks när den har beställts. 

Pappersböcker kräver stora resurser i form av papper, tryck, en mängd transporter (från skog, till massa- och papperstillverkning, till tryckeri, till kund) samt förvaring. Med print-on-demand trycks inga böcker som inte blir köpta, och böckerna transporteras direkt från tryckeriet till kunden.

E-böcker behöver inget papper, ingen transport och ingen fysisk förvaring.

Jag säljer online-kurser och digitala föreläsningar så att kunderna inte behöver ta sig någonstans för att deltaga. I min utbildningsverksamhet lär jag även deltagarna att själva arbeta helt digitalt.

Jag skriver aldrig ut arbetskopior på sådant jag arbetar med, utan arbetar alltid direkt i datorn. Sedan min skrivare gick sönder i oktober 2018 har jag klarat mig utan den.

Om jag behöver referenslitteratur väljer jag e-böcker när det finns möjlighet.

Administration

Jag sköter min administration digitalt så långt det går genom att till exempel se till att jag får så många leverantörsfakturor som möjligt digitalt och att jag inte skriver ut några av de bokföringsunderlag jag får digitalt. Istället lagrar jag allt digitalt enligt gällande regler.

Mina kundfakturor skickar jag digitalt om inte kunden önskar annat (men det händer i princip aldrig).

Transporter

Jag väljer att hyra ett kontor som ligger på gångavstånd från mitt hem, så att jag inte orsakar några utsläpp när jag transporterar mig till och från arbetet. Kontoret ligger också nära en tunnelbanestation och tämligen nära en bussterminal så att jag kan åka kollektivt om jag behöver åka inom Stockholm. Vid längre arbetsresor åker jag oftast tåg. Om jag kör bil någonstans är det med en laddhybrid.

Avfall och energiåtgång

Jag källsorterar det som är möjligt på mitt kontor: papper, papp, glas, mjukplast, hårdplast och metall. Sitter jag hemma och jobbar komposterar jag även det som är komposterbart, som matrester och hushållspapper.

När jag lämnar kontoret släcker jag alla lampor på kontoret och, om jag går sist, i korridoren. Alla apparater med standby-läge har jag kopplade till en förlängningsdosa med av/på-knapp så att jag kan stänga av allt helt när jag går från kontoret.

Eklöv

Miljövänlig texthjälp från mig:

Mina tjänster

Skriver din text

Artiklar, webb­texter, nyhets­brev, hand­led­ningar, verksamhets­berättelser – eller vad du nu behöver för text.

Om mig

Granskar din text

Text­redigering eller korrektur­läsning – jag gör din text läs­vänlig­are och mer språkligt korrekt.
Skrivtips

Lär dig skriva

Min kurs­portal Evas skrivskola lär dig skriva så att dina mot­tagare läser texten, förstår den och vill läsa din nästa text.

Skrivtips

Tipsar dig – gratis!

Jag skriver om språk i Evas språk­blogg, och genom Evas skriv­skola ger jag ut ett nyhets­brev och snabba skrivtips.