Tillbaka till Korrektur

Korrekturtecken

Korrekturtecken är ett praktiskt och tydligt sätt för korrekturläsaren att visa vad som behöver rättas i en text, om man läser korrektur på papper.

Principen för korrekturtecken är att man sätter ett lokaliseringstecken i texten där det behövs en rättning. Lokaliseringstecknet upprepas sedan i marginalen tillsammans med rättningen. Det blir då tydligt vilken ändring som ska göras, och det är lätt att stryka ändringarna i marginalen allt eftersom man lägger in dem.

Korrekturtecknen är inte fullständigt standardiserade så de kan variera lite, men här är de tecken jag har lärt mig (från numera konkursade tryckeriet STC, Svenska Tryckericentralen). SIS, Swedish Standards Institute, har i stort sett samma tecken med någon variation av öka och minska mellanrum.

Korrekturtecken

De vanligaste korrekturtecken som jag använder.

Fler exempel på korrekturtecken

  • Publikationsbyrån – fler exempel på korrekturtecken.
  • Myndigheternas skrivregler – på sid 135 den här publikationen finns det fler exempel på korrekturtecken och hur man använder dem (länk till nedladdningsbar pdf finns).

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/textvard/korrektur/korrekturtecken/