Textvård

Jag ger din text välbehövlig vård genom att bearbeta den, redigera den, korrekturläsa den – eller ge dig rådgivning.

Textvård – det är textredigering, textbearbetning, korrekturläsning, skrivutbildning och rådgivning runt texter. En del talar om språkgranskning, men jag brukar undvika den termen eftersom det inte alltid är tydligt vad som inbegrips i det.

Jag har jobbat mycket med textredigering och korrektur sen jag började arbeta som journalist 1994, dels för att jag hade kunskaperna för det genom universitetsstudier i svenska och engelska, dels för att jag gillar att jobba med text.

2010 började jag på deltid läsa kursen Språkrådgivning och textvård på Linnéuniversitetet och våren 2015 tog jag ut en kandidatexamen (min tredje) med svenska med inriktning mot språkrådgivning som huvudämne.

Min textvård bygger alltså både på lång praktisk erfarenhet och på akademiska kunskaper.

Genom åren har jag främst redigerat och korrekturläst tidningsmaterial, men jag läser även korrektur för bland annat förlag, myndigheter, reklambyråer och privatpersoner samt har sammanställt verksamhetsberättelser och uppdaterat ledarhandledningar för en större förening.

Bild på korrade sidor.Korrekturläsning är en viktig del av produktionen av en text. Förutom att korrekturfel signalerar slarv kan de få läsaren att tappa fokus från innehållet.

Eftersom det är svårt att se korrekturfel i sina egna texter har du mycket att vinna på att låta en utomstående läsa korrektur. Jag är en mycket van korrekturläsare som hittar fler fel än de flesta, och jag vet vad som behövs för att texten ska bli språkligt och typografiskt korrekt.

Textkorrektur

Textkorrektur läser man när texten är skriven och ska göras färdig för layout. Man kollar i första hand:

 • stavning
 • meningsbyggnad (inga stora omskrivningar)
 • skiljetecken
 • förkortningar
 • sifferuttryck.

Behöver texten åtgärdas mer än så övergår det till textredigering.

Sidkorrektur

Sidkorrektur läser man när texten är layoutad. Fokus då ligger på hur texten ser ut, till exempel att:

 • avstavningarna är snygga och lättlästa
 • allt är rätt typografiskt (tankstreck, citattecken, punktlistor, typsnitt och grad etc)
 • allt är med som ska vara med.

Man brukar även hitta en del mindre korrekturfel som inte upptäckts i textkorrekturet.

Bild på några ledarhandledningar som jag har uppdaterat.Textredigering innebär att man ändrar i innehållet, till skillnad från korrekturläsning som är en putsning av den språkliga ytan. 

Däremot gör man inte så genomgripande ändringar som vid textbearbetning, utan man strävar efter att ligga kvar så nära skribentens ursprungstext som möjligt. Exakt vad man gör beror på behoven, men det brukar handla om att

 • rätta språkfel och felaktiga syftningar
 • kontrollera att texten är lättbegriplig
 • eventuellt göra ändringar i dispositionen.
 • eventuellt korta texten
 • eventuellt lägga till rubrik, ingress och mellanrubriker.

Jag har redigerat mängder med texter skrivna av både vana och ovana skribenter, och jag är mycket bra på att korta onödigt långa texter, skriva bildtexter, mellanrubriker, ingresser, citat och allt det där som behövs för att kunna göra en läsvänlig layout.

Dessutom blir texten jag redigerar språkligt korrekt.

Bild på några ledarhandledningar som jag har uppdaterat.Vid textbearbetning gör man så pass genomgripande förändringar att det uppstår ett nytt upphovsskyddat material. Bearbetaren blir helt enkelt medförfattare till texten.

Exempel på textbearbetning kan vara att jag får råtexter som ska sammanställas till en publikation med ytterligare texter som jag skriver. Jag gör till exempel 

 • en disposition
 • skriver nya delar och skriver om andra så att hela publikationen får samma ton, tilltal och stil
 • skriver inledande sammanfattningar till varje avsnitt
 • ser till att allt som layouten behöver – till exempel ingresser, mellanrubriker, citat, byline – finns där det ska vara.

 

Bild på böcker om textvård, skrivande och läsning.Har ni ständiga diskussioner om hur ni ska skriva och vad som är rätt? Problem med skiftande kvalitet på texterna ni producerar? Eller överhuvudtaget problem med att producera texter?

Då kan det vara dags att anlita en textexpert som kan hjälpa er att upprätta en intern språkpolicy med riktlinjer för hur ni ska skriva.

Exempel på språkrådgivande arbete som jag kan göra är att

 • analysera några av era texter
 • analysera er webbplats, och även titta på tillgängligheten
 • utforma alternativt utveckla en språkpolicy och interna riktlinjer
 • föreläsa om till exempel nyttan och vikten av klarspråk
 • ge stöd till enskilda skribenter.

Jag har tyvärr ingen möjlighet att ge svar på enstaka språkfrågor annat än till återkommande kunder. Ofta kan du hitta svar i Språkrådets Frågelådan, och annars finns det en länk där för att kontakta Språkrådets rådgivning, som är en del av myndighetens uppdrag.

Vill du inte bara ha hjälp med en text utan bli en bättre skribent? Jag kan träna dig i hur du skriver texter så att dina mottagare vill läsa dem, tar till sig ditt budskap och vill läsa din nästa text. 

Ett steg kan vara att du kontaktar mig när du ska igång med ett skrivprojekt och får hjälp med upplägg och hur du ska tänka för att få till en text som blir läst. Vill du ha stöd under skrivprocessens gång kan du få det också, eller så kanske du nöjer dig med att jag korrekturläser det du har skrivit.

På min kursportal Evas skrivskola finns det webbkurser för dig som vill bli bättre på att skriva i arbetet (eller som skriver för en förening eller liknande texter). Det är självstudiekurser, men vill du ha coachning går det bra att kombinera det med någon av kurserna.

Jag har också en kurs på Moderskeppet som heter Skriv för att engagera som handlar om hur du mottagaranpassar dina texter.

Lär dig mer om korrektur­läsning

Vill du lära dig mer om korrekturläsning har jag en webbkurs om arbetsmetoder för korrektur: Kort om korrektur. Det första kapitlet är öppet för alla, och läs gärna där om vad korrektur är och hur du bäst förbereder din text om du ska lämna bort den till korr.

Korrektur läser man digitalt numera, så du behöver veta hur verktygen man använder fungerar.På sidorna om verktyg för korrekturläsning visar jag hur Words granskningsverktyg och kommentarsverktyget i Adobe Acrobat/Reader (pdf) fungerar. Dessutom visar jag korrekturtecken för korrekturläsning på papper – en del av dem kan dyka upp på en digital pdf.Jag har också en kurs på Moderskeppet som heter Korrekturflödet i Adobe Acrobat som handlar om hur du läser digitalt sidkorrektur i pdf.

Texthjälp som jag ger

Mina tjänster

Skriver din text

Artiklar, webb­texter, nyhets­brev, hand­led­ningar, verksamhets­berättelser – eller vad du nu behöver för text.

Om mig

Granskar din text

Text­redigering eller korrektur­läsning – jag gör din text läs­vänlig­are och mer språkligt korrekt.
Skrivtips

Lär dig skriva

Min kurs­portal Evas skrivskola lär dig skriva så att dina mot­tagare läser texten, förstår den och vill läsa din nästa text.

Skrivtips

Tipsar dig – gratis!

Jag skriver om språk i Evas språk­blogg, och genom Evas skriv­skola ger jag ut ett nyhets­brev och snabba skrivtips.