Words verktyg för granskning

Granskningsverktyget i ordbehandlingsprogrammet Word är ett bra hjälpmedel om du vill sköta korrekturläsningen helt digitalt.

Att läsa textkorrektur på skärm har flera fördelar, som att man enkelt kan söka efter till exempel dubbla mellanslag eller snabbt åtgärda ett återkommande fel.

Dessutom slipper man dubbeljobb eftersom den som läser korrekturet också för in ändringarna direkt.

I filmen visar jag visar hur jag lägger in ändringar och kommentarer, och hur du hanterar dokumentet när du får tillbaka det.

Filmen är gjord i Office 365/Word 2016 och Word ser något annorlunda ut idag, men verktyget fungerar på samma sätt.

Texthjälp som jag ger

Mina tjänster

Skriver din text

Artiklar, webb­texter, nyhets­brev, hand­led­ningar, verksamhets­berättelser – eller vad du nu behöver för text.

Om mig

Granskar din text

Text­redigering eller korrektur­läsning – jag gör din text läs­vänlig­are och mer språkligt korrekt.
Skrivtips

Lär dig skriva

Min kurs­portal Evas skrivskola lär dig skriva så att dina mot­tagare läser texten, förstår den och vill läsa din nästa text.

Skrivtips

Tipsar dig – gratis!

Jag skriver om språk i Evas språk­blogg, och genom Evas skriv­skola ger jag ut ett nyhets­brev och snabba skrivtips.