Beställning av jobb

Prisförslag

Om du är intresserad av att anlita mig kan du gärna skicka ett mejl och beskriva vad du vill ha hjälp med, så kontaktar jag dig så fort jag kan. Gäller det skrivjobb, textbearbetning, språkrådgivning eller liknande behöver vi diskutera igenom jobbet innan jag kan ge ett prisförslag.

Gäller det korrektur eller språkgranskning kan du få ett prisförslag med vändande mejl om du

  • anger vad det är du vill ha hjälp med
  • skickar med exempel på materialet, till exempel 3–5 sidor från några olika ställen i texten
  • anger antal tecken inklusive blanksteg på hela texten.

Oavsett vilken typ av jobb det är kan du gärna ange när det behöver vara färdigt. Vänligen notera nedan under Begränsningar vilken typ av jobb jag inte åtar mig.

Granskningsnivåer

Det är inte alltid klart vad textgranskningstermerna står för och för att undvika missförstånd när vi diskuterar jobb har jag satt upp fyra nivåer:

  1. Korrekturläsning/språkgranskning – jag kollar stavning, skiljetecken, förkortningar, sifferuttryck, meningsbyggnad (dock inga stora omskrivningar), avstavningar och att allt är rätt typografiskt. Jag gör inga förändringar av innehållet och texten du lämnar ska vara färdigskriven.
  2. Textredigering – jag gör förändringar som även rör textens innehåll, som att korta texten, göra om dispositionen, skriva till ingress, rubriker, sammanfattningar eller liknande. Jag kan även kontrollera att texten är lättläst och begriplig. Vi kommer överens innan om hur mycket jag ska jobba med texten.
  3. Textbearbetning – jag sätter samman en text utifrån råmaterial från dig och skriver till delar för att få sammanhang.
  4. Skrivcoachning – jag ger dig råd om hur du kan skriva en text och hjälper dig fram till en färdig, publicerbar text.

Begränsningar

Jag åtar mig alla typer av uppdrag som jag beskriver under Textproduktion och Textvård, med undantag av textgranskning av akademiska uppsatser eller andra texter som ska betygssättas. Min erfarenhet är att även korrekturläsning av uppsatser kan bli etiskt problematiskt så jag har valt att säga nej direkt.

Jag redigerar och korrekturläser bara på svenska, inget annat språk.

 

Länkar för mer information

 

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/bestallning-av-jobb/