Beställning av jobb

Så här gör du om du vill beställa texthjälp av mig.

Prisförslag

Om du är intresserad av att anlita mig kan du gärna skicka ett mejl och beskriva vad du vill ha hjälp med, så kontaktar jag dig så fort jag kan. Ange också när jobbet behöver vara färdigt så jag kan säga ifrån direkt om jag inte har möjlighet tidsmässigt att hjälpa dig.

Gäller det skrivjobb, textbearbetning, språkrådgivning eller liknande behöver vi diskutera igenom jobbet innan jag kan ge ett prisförslag. Som fingervisning använder jag Journalistförbundets frilansrekommendation som grund för min prissättning.

Gäller det korrektur eller språkgranskning kan du få ett prisförslag med vändande mejl om du

  • anger vad det är du vill ha hjälp med
  • skickar med materialet, eller åtminstone 3–5 sidor från några olika ställen i texten
  • anger antal tecken inklusive blanksteg på hela texten.

Vänligen notera nedan under Begränsningar vilken typ av jobb jag inte åtar mig.

Textgranskningsnivåer

Det är inte alltid klart vad textgranskningstermerna står för, och för att undvika missförstånd när vi diskuterar jobb har jag satt upp fyra nivåer:

  1. Korrekturläsning/språkgranskning – jag kollar stavning, skiljetecken, förkortningar, sifferuttryck, meningsbyggnad (dock inga stora omskrivningar), avstavningar och att allt är rätt typografiskt. Jag gör inga förändringar av innehållet och texten du lämnar ska vara färdigskriven.
  2. Textredigering – jag gör förändringar som även rör textens innehåll, som att korta texten, göra om dispositionen, skriva till ingress, rubriker, sammanfattningar eller liknande. Jag kan även kontrollera att texten är lättläst och begriplig. Vi kommer överens innan om hur mycket jag ska jobba med texten.
  3. Textbearbetning – jag sätter samman en text utifrån råmaterial från dig och skriver till delar för att få sammanhang.
  4. Skrivcoachning – jag ger dig råd om hur du kan skriva en text och hjälper dig fram till en färdig, publicerbar text.

Textverktyg

Jag arbetar helt digitalt och använder de textverktyg som är vanligast förekommande. Manus och annat material skickar vi mellan varandra med e-post eller någon lämplig lösning för delning av stora filer. Det kommer vi överens om vid beställningen.

Jag använder Microsoft Word för att skriva, redigera, bearbeta och korrekturläsa texter. Det händer nästan aldrig att någon kund skickar andra typer av filer, och de gånger det har hänt har jag konstaterat att jag ska rekommendera mina kunder att vi använder Word.

Vill du absolut använda något annat än Word tar jag betalt för den tid det tar mig att reda ut hur det fungerar.

Sidkorrektur läser jag på pdf där jag markerar ändringar med kommentarsverktyget i Adobe Acrobat. Du kan hantera dokumentet med gratisversionen av programmet, Adobe Reader.

Det händer att kunder vill att jag läser sidkorrektur i Indesign och lägger in ändringarna direkt. Du sparar tid på att få ändringarna inlagda, men det tar längre tid för mig och blir dyrare än om jag läser på pdf. Dessutom ser du inte vad jag har gjort för ändringar, så det här är en lösning jag inte brukar rekommendera förrän vi har arbetat tillsammans en tid.

Begränsningar

Jag åtar mig alla typer av uppdrag som jag beskriver under Mina tjänster, med undantag av textgranskning av akademiska uppsatser eller andra texter som ska betygssättas. Jag redigerar och korrekturläser bara på svenska, inget annat språk.

Jag har tyvärr ingen möjlighet att ge svar på enstaka språkfrågor annat än till återkommande kunder. Ofta kan du hitta svar i Språkrådets Frågelådan, och annars finns det en länk där för att kontakta Språkrådets rådgivning, som är en del av myndighetens uppdrag.

Texthjälp som jag ger

Mina tjänster

Skriver din text

Artiklar, webb­texter, nyhets­brev, hand­led­ningar, verksamhets­berättelser – eller vad du nu behöver för text.

Om mig

Granskar din text

Text­redigering eller korrektur­läsning – jag gör din text läs­vänlig­are och mer språkligt korrekt.
Skrivtips

Lär dig skriva

Min kurs­portal Evas skrivskola lär dig skriva så att dina mot­tagare läser texten, förstår den och vill läsa din nästa text.

Skrivtips

Tipsar dig – gratis!

Jag skriver om språk i Evas språk­blogg, och genom Evas skriv­skola ger jag ut ett nyhets­brev och snabba skrivtips.