Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Språkliga hjälpmedel

av | 28/11 2012 | Tips och råd

För den som jobbar med text finns det en mängd olika hjälpmedel som kan lösa funderingar på stavning, vilken form som är vanligast, vilka termer som bör användas eller hur man ska översätta en myndighet.

I förra veckan anordnade Språkvårdsgruppen – ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter – en temaeftermiddag om de språkhjälpmedel som finns till hands för den som skriver, redigerar eller granskar text, eller kanske undervisar om det.

Jag fick en hel del nya tips där och tänkte nu dela med mig av det som presenterades i en lista med språkhjälpmedel, både i tryckt och digital form. Det blir ett komplement till det inlägg jag skrev 12 september om språkrådgivning i sociala medier.

Allmänspråkliga hjälpmedel

 • Språkriktighetsboken – en handbok i språkriktighetsfrågor som tar upp de vanligaste och viktigaste språkriktighetsfrågorna i svenskan.
 •  SAOL, Svenska akademiens ordlista – normkällan för stavning av svenska ord. Den senaste upplagan, den 14:e, finns både i tryckt och som app (uppdaterat 170425).
 • SAOB – en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar, på nätet kan man söka mellan A–Vedersyn. 2017 ska det sista bandet vara tryckt.
 • SO – Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademiens, en ingående beskrivning av modern svenska med tyngdpunkten på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Tillagt 150918: Svensk ordbok finns som app.
 • svenska.se – Svenska Akademiens samlingsplats för sina språkliga resurser. Här kan du söka i SAOL, SAOB och SO samtidigt (tillagt 171003).
 • Svenska skrivregler – Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar texter. Den senaste upplagan är från 2017 och finns än så länge bara som tryckt bok (uppdaterat 170617).
 • Skrivregler för svenska och engelska från TNC – innehåller delvis samma material som Svenska skrivregler, men även grundläggade skrivregler för engelska.
 • Typografisk handbok – standardboken om typografi på svenska och normgivare på det grafiska området.
 • Lexin – svensk nätordbok där man även kan lyssna på orden.
 • Institutet för språk och folkminnen tipsar om litteratur om ortsnamn, personnamn och namnvård.

Svar på sådant som ännu inte hunnit in i ordböcker och skrivregler

 • Språkrådets frågelåda – här kan man söka på olika frågor som Språkrådet har fått. Se även mitt inlägg om språkrådgivning i sociala medier om andra sätt att ta del av Språkrådets språkrådgivning. Frågelådan finns även som en gratis app med svar på de vanligaste språkfrågorna (tillagt 151113).
 • Språkbanken – samlar in text som tillhandahålls i korpusar, stora databaser. Söktjänsten Korp är en fantastisk källa för den som vill se frekvensen av ett ord eller uttryck, över tid eller i olika typer av texter. Förutom tidningstext och skönlitteratur ingår numera även bloggtexter.
 • Google – vill man snabbt veta vilken stavningsvariant eller ordform man ska välja kan man söka på alternativen på Google. En genväg är att använda sig av Googlefight, en tjänst där man kan skriva in två varianter och se vilken som har högst frekvens. Men då ser man bara frekvensen, man ser inte i vilka texter ordet förekommer. Det ser man inte så väldigt bra i Google heller, så vill man veta mer än bara frekvensen rekommenderas Korp.

Hjälpmedel för fackspråk och termer

 • TNC, Terminologicentrum – det centrala organet i Sverige för terminologi och fackspråk, hjälper myndigheter, företag eller branscher med terminologiarbete.
 • Rikstermbanken – Sveriges nationella termbank som drivs av TNC, fritt tillgänglig för alla. Hittills har ett 300-tal organisationer bidragit med sina ordlistor och TNC:s ordlistor finns också här.
 • Basord i våra fackspråk – en tryckt ordlista över grundläggande termer som förekommer i många fackspråk i svenska, ges ut av TNC. (Avlänkat 240213, sidan finns inte kvar.)
 • IATE – EU:s gemensamma termbank med ett stort antal termer på EU-språken.
 • Fler termbanker och lexikon kan du hitta i TNC:s länklista.
 • På TNC:s sajt kan du söka på svar om termfrågor eller själv mejla en fråga till Termtjänsten (tillagt 160822).

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

 1. Flerspråkigt uppslagsverk och lexikon i ett – Eva Sahlström - […] Språkliga hjälpmedel – inlägg från 28 november 2012. […]
 2. Ordlista eller ordbok? – vilken ska du välja? – Eva Sahlström - […] Språkliga hjälpmedel – inlägg från 28 november 2012 om fler språk­liga hjälp­medel än dem som nämns här. […]
 3. SAOB digitaliseras – Eva Sahlström - […] Språkliga hjälpmedel – inlägg från 28 november 2012 om fler språk­liga hjälp­medel. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

 • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
 • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: