Etikett: språkrådgivning

Kommatering – att hantera kommatecken

kommatering

Kommatecknet är litet, vanligt – och komplicerat. Trots att grundregeln för kommatering är att sätta ut kommat där vi naturligt gör paus blir det ofta fel som stör läsflytet.

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/kommatering-att-hantera-kommatecken/

De vanligaste språkfelen

Ju mer vi skriver, desto mer funderar vi på hur vi ska skriva. I alla fall verkar språkfrågorna ha ökat i takt med att vi skriver allt mer. Men det är mest detaljer vi funderar över. I dagens samhälle skriver allt fler allt mer. Inte bara i sociala medier för att hålla kontakten med släkt …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknormer/de-vanligaste-sprakfelen/

Språkligt på Facebook

Är du intresserad av att fundera över, diskutera och lära dig mer om språk? På Facebook finns det flera grupper och sidor för den språkintresserade, varav Språkvetare på FB är en av de senaste. För två år sedan skrev jag om språkrådgivning i sociala medier, framför allt om språkbloggar och intressanta språktwittrare. Men för den …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/sprakligt-pa-facebook/

Språkrådet köper klarspråksapp

Nu köper Språkrådet appen Klarspråkskollen. Det gör det möjligt att få en klarspråksapp som verkligen kan ge svar på de flesta språkfrågor. För ett år sedan skrev jag om appen Klarspråkskollen, utvecklad av språkkonsultföretaget Klarspråkskollen, som var den första svenska klarspråksappen. Jag var inte odelat positiv – de svar på språkfrågor som fanns inlagda höll hög …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/sprakradet-koper-klarspraksapp/

Okej med media

Nu har Språkrådet ändrat rekommendationen för hur man böjer ordet medium. Den latinska pluralformen media som man tidigare avrått från är nu okej – ibland. En vanlig språkriktighetsfråga är hur man böjer order medium och jag har många gånger ändrat media till medier när jag har korrekturläst. Nu har dock Språkrådet ändrat sin rekommendation eftersom formen media har …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/okej-med-media/

Twittra på svenska – termer om Twitter

Datatermgruppen kom i förra veckan med nya rekommendationer, bland annat om hur vi bör uttrycka oss om kommunikation över mikrobloggen Twitter. I novembers uppdatering av Datatermgruppens ordlista har det tillkommit några nya spännande rekommendationer: rutkod för QR-kod, Twittermeddelande för tweet och fyrkantstagg för hashtag. QR-kod är en sådan där fyrkant med små vita och svarta …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/twittra-pa-svenska-termer-om-twitter/

Allt om skiljetecken

Skiljeteckensbokens omslag.

Med skiljetecken blir texten läs­bar – om man vet hur de ska an­vändas. Och om mot­tagaren förstår sig­nal­erna. Nu finns en bok som sking­rar alla dimmorna runt skilje­tecknens an­vänd­ning, Skiljeteckens­boken. Skiljetecken är skrift­språkets mot­svarig­het till det talade språkets pauser, tempo­växlingar, fram­hävningar med mera. Tecken och typo­grafi är skri­bentens sätt att gesti­kulera. Även om det fanns …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/bocker/allt-om-skiljetecken/

Ändrad rekommendation för hen

Språkrådet har ändrat sina rekommendationer för det nya pronomenet hen. I den nya rekommendationen betonas att det är språkbrukarna som väljer om ordet ska bli etablerat. Språkrådets tidigare rekommendation om användandet av hen sa att hen kan användas när man inte kan eller vill specificera en persons kön, men att ordet har haft svårt att …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/andrad-rekommendation-for-hen/

Attityder, oklarheter och grammatik

Ta din chans till språklig påverkan och var med i attitydundersökning om språkliga förändringar, rapportera oklart myndighetsspråk och gå på grammatikdag! Hör du till dem som tycker att vårt vackra svenska språk har förflackats eller välkomnar du språklig utveckling? Språkrådet vill veta mer om våra attityder till språkliga förändringar och till språkrådgivning och genomför därför …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/attityder-oklarheter-och-grammatik/

Språkliga hjälpmedel

För den som jobbar med text finns det en mängd olika hjälpmedel som kan lösa funderingar på stavning, vilken form som är vanligast, vilka termer som bör användas eller hur man ska översätta en myndighet. I förra veckan anordnade Språkvårdsgruppen – ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter – en temaeftermiddag om de språkhjälpmedel som …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/sprakliga-hjalpmedel/