Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Finns det rätt eller fel i talspråket?

av | 9/8 2023 | Språknormer, Språknyheter

talspråket

Variationer i talspråket kan uppfattas som fel eller vara svårbegripliga. (Illustration: Adobe Stock)

Kan språkvård även handla om talspråket? Ja, men råden behöver anpassas till att sam­tal sker i dia­log där man byter roller.

I våras skrev jag om en av före­läs­ningarna på Språkråds­dagen, en konferens med temat rätt eller fel i språket. Då berättade jag om en gramma­tikers syn på rätt eller fel, men en annan intressant vinkel var om rätt eller fel i talspråket.

Den var Jenny Öqvist, socio­lingvist, talspråks­forskare och språk­vårdare på Språk­rådet, som före­läste om det.

Rätt eller fel i tal­språket kan förstås handla om själv­klara fel­aktigheter.

­– Det funkar inte att hälsa örebroare i Stock­holm eller kalla fot för hand, sa Jenny Öqvist.

Men det brukar inte vara sådant som leder till dis­kussion. Istället kan det handla om varia­tioner som av en del anses felaktiga.

Till exempel kan dia­lektala varia­tioner upp­fattas som fel om du saknar dem i ditt eget talspråk. Även uttals­variationer som flicker istället för flickor kan anses vara fel för att skrift­bilden har blivit starkt normerande.

Det skrift­språkliga uttalet anses idag ofta vara det rätta, även när talspråks­uttalet har längre tradition.

För att få lite perspek­tiv på det kan det vara värt att på­minna sig om att medan vi vet att vi har haft fullt gramma­tiskt ut­vecklade talspråk i 100 000 år är skrift­språket en ny­modig­het – sumerisk kil­skrift är det äldsta vi känner till, blott 3 500 år.

Variationer är en natur­lig del av språket. Men de kanske inte passar i alla samman­hang, som när den du talar med inte har samma dia­lekt (eller socio­lekt, samma sociala variant).

Språk­lagen gör ingen skillnad mellan skrift­språk och talspråk utan slår fast att den offent­liga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.

Språkråd om talspråket handlar oftast om uttal av en­skilda ord och namn, till exempel ger språk­vården på public service-bolagen ut ett nyhets­brev som mesta­dels inne­håller uttals­rekommendationer. Det ges också råd för talspråket i speci­fika situa­tioner, som till exempel fler­språkighet på en arbetsplats.

Den stora skillnaden mot skrift­språk är att du ofta har mot­tagaren framför dig när du använder talspråket.

– Då räcker det inte att jag som av­sändare för­packar, jag måste också ta in vad mot­tagaren säger i dialogen, sa Jenny Öqvist.

Det centrala för språkråd för talspråket är därför att i dialog växer sam­talet fram i real­tid. Båda parter deltar i dialogen och byter ständigt roll mellan att vara talare och lyssnare.

Detta gäller även en del mer dialog­iska former av skrift­språk, som chattar och trådar i sociala medier.

Fler inlägg om språkkonferenser

Mer att läsa om språkvård för talspråket

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: