Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Allt om skiljetecken

av | 11/9 2013 | Bokrecensioner

Skiljeteckensbokens omslag

Skiljeteckens­boken av Siv Ström­quist ger svar på allt och lite till som du undrat över om skilje­tecken.

Med skiljetecken blir texten läs­bar – om man vet hur de ska an­vändas. Och om mot­tagaren förstår sig­nal­erna. Nu finns en bok som sking­rar alla dimmorna runt skilje­tecknens an­vänd­ning, Skiljeteckens­boken.

Skiljetecken är skrift­språkets mot­svarig­het till det talade språkets pauser, tempo­växlingar, fram­hävningar med mera. Tecken och typo­grafi är skri­bentens sätt att gesti­kulera.

Även om det fanns en period då skilje­tecknen sågs främst som gramma­tiska, att de skulle visa hur satser och meningar var upp­byggda och för­höll sig till var­andra, var det för­ståelse och tyd­lig­het som var i fokus när man började använda skilje­tecken. I den första svenska skiljeteckens­handledningen från 1600-talets mitt be­tonades att skilje­tecknens upp­gift var att få läsaren att för­stå den skrivandes tankar.

Och det är i den kommu­ni­ka­tiva funk­tionen vi idag huvud­sak­ligen använder skilje­tecken. En text helt utan skilje­tecken är väldigt svår­läst – men även fel­aktigt använda skilje­tecken drar ner läs­bar­heten och kan ta fokus från inne­hållet.

Som text­vårdare blir man där­för så glad när någon ger sig i kast med att skriva en hel bok bara om skilje­tecken, som Siv Ström­quist, docent i nor­diska språk vid Upp­sala uni­ver­sitet, har gjort. Siv Ström­quist är en meri­terad språk­vårdare som har skrivit språk­spalter i Svenska Dag­bladet och Upp­sala Nya Tid­ning samt ett fler­tal böcker om skrivande. Och for­skat om skilje­tecken.

I Skiljeteckensboken berättar hon om skilje­tecken och går igenom alli­hop, både med roligt vetande om tecknen och ut­för­liga in­struk­tioner för hur de ska an­vändas. I den här boken ryms inte bara gamla klassiska tecken som punkt och komma, och moderna som snabel-a och smilisar, utan även mate­ma­tiska tecken och typo­grafi. För även fet­stil, rubrik­grader och stycke­indelning ökar textens läs­bar­het.

En språk­nörd läser med stor be­håll­ning den här boken från pärm till pärm, och även de som har ett litet mildare språk­intresse kan nog tänkas vilja läsa allt efter­som den är så intresse­väckande och lätt­samt skriven. Men den fungerar även bra som uppslags­verk. Bör bli ett standard­verk med en given plats i alla skri­benters bok­hyllor bredvid SAOL och Svenska skriv­regler.

Fler inlägg

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Mer om skiljetecken

 

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Skiljeteckensboken i ny upplaga – bokrecension av Eva Sahlström - […] Allt om skiljetecken – inlägg från 11 september 2013. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: