Etikett: skrivhandledning

Att skriva inkluderande

Vill du nå ut med ditt budskap är det inte bara viktigt att undvika uttryck som uppfattas som nedsättande. Du bör även undvika att skriva exkluderande. Det har återigen blåst upp till storm för att någon har dristat sig till att ta bort det starkt nedsättande ordet neger ur ett äldre verk – den här …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknormer/att-skriva-inkluderande/

Allt om skiljetecken

Skiljeteckensbokens omslag.

Med skiljetecken blir texten läs­bar – om man vet hur de ska an­vändas. Och om mot­tagaren förstår sig­nal­erna. Nu finns en bok som sking­rar alla dimmorna runt skilje­tecknens an­vänd­ning, Skiljeteckens­boken. Skiljetecken är skrift­språkets mot­svarig­het till det talade språkets pauser, tempo­växlingar, fram­hävningar med mera. Tecken och typo­grafi är skri­bentens sätt att gesti­kulera. Även om det fanns …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/bocker/allt-om-skiljetecken/