Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Spännande skriva i presens

av | 22/3 2023 | Språknyheter

skriva i presens

Presens ut­trycker inte bara nu­tid utan kan även an­vändas för både då­tid och framtid. (Foto: Adobe Stock)

Att skriva i presens kan vara ett sätt att beskriva nuet. Men också vad som ska hända eller vad som har hänt. Eller så är det en signal om att tempot höjs och drama­tiken ökar.

När du lärde dig tempus­formerna, verbets tids­former, i skolan fick du antag­ligen en för­enklad för­klaring om att presens används för nutid, prete­ritum för dåtid och futurum för framtid.

Men i svenska ut­trycker vi ofta fram­tid med verbets presens­form, till exempel: Jag skriver färdigt blogg­inlägget imorgon.

Det är också vanligt att vi berättar om sådant som hänt, både på riktigt och fiktivt, i så kallat historiskt presens: Abba slår igenom när gruppen vinner Melodi­festivalen 1974.

Så hur ska du veta när du ska använda vilket tempus?

Ja, när du känner att meningarna börjar bli klumpiga kan du kolla om du över­använder futurum­formerna, ska respektive kommer att, istället för presens som ofta blir smidigare. Och mer natur­ligt i svenska – jag hittar ofta lite för många kommer att i över­satta texter.

Det här exempel skrevs dock på svenska från början, men i korr­läsningen snyggade jag till meningen:

Före korr: Om man däremot sätter upp hinder för männi­skors vilja att gynna egen­intresset så kommer det att upp­stå problem i ekonomin och före­tagen kommer inte att växa och därmed drabbas hela samhället.

Efter korr: Om man där­emot sätter upp hinder för männi­skors vilja att gynna egen­intresset upp­står problem i ekonomin, före­tagen växer inte och hela sam­hället drabbas därmed.

Men när ska du skriva i presens fast du berättar om något som hänt? Ja, det är delvis styrt av genren. Repor­tage brukar till exempel alltid vara skrivna i presens medan nyhet­sartiklar oftast skrivs i preteritum. Poliser åter­berättar gärna i presens, liksom personer som inter­vjuas om dramatiska händelser.

Sakprosa är oftast skriven i prete­ritum om det handlar om att redo­göra för sådant som har hänt. Skön­litteratur är varierande och kan lika gärna skrivas i presens som i preteritum.

Ofta behöver du alltså bara följa det som är praxis för genren, medan du i ibland behöver göra ett aktivt val. Det viktiga är att du håller dig till samma tempus när du väl har gjort valet.

Om det inte är så att du vill växla till historiskt presens ibland.

Det här är ett stil­grepp som inne­bär att du skriver berättelsen i preteritum, men när historien blir mer dramatisk byter du till presens för att höja tempot – precis som vi gör när vi talar och ska berätta om något drama­tiskt. När drama­tiken minskar åter­går du till preteritum där det känns naturligt.

Men fortfarande gäller regeln om att vara konse­kvent. Ett vanligt fel när jag korrektur­läser är att skri­benten försöker använda historiskt presens men inte klarar av att hålla sig till det utan det blir istället en bland­ning av presens och preteritum:

Två till tre familjer gräver ett slags dike som täcks med gräs. När det var fullt fyllde man igen det och grävde ett nytt någon annan­stans. När man hade besökt toaletten kliver man alltid i dammen för att tvätta sig, men bara med vänster hand. Höger hand äter man med.

I just det här exemplet är det dess­utom inte särskilt motiverat att använda sig av historiskt presens – spara det till när du verkligen har anled­ning att höja tempot.

Och und­vik det om du inte är helt säker på vad du gör.

Mer från mig om att skriva i presens

Fler inlägg

  • Varför preteritum? – kanske du fick lära dig i skolan att kalla dåtids­formen för imper­fekt, men här får du veta varför vi använder benäm­ningen preteritum idag.

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Andra länkar om historiskt presens

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: