Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Kalender eller almanacka?

av | 25/1 2023 | Årets ord

almanacka

Kalender eller almanacka? Idag har orden blivit syno­nyma för den här typen av för­teck­ning över tide­räkningen. (Foto: Adobe Stock)

Är det i en kalender eller en almanacka du skriver in dina möten? Ja, idag är orden till viss del syno­nyma, men kalender har fort­farande en vidare betydelse.

Ordet kalender kommer från latinets calendae. Den ursprung­liga betydelsen var en standard för ett system för tide­räkning där tiden räknades i dagar och längre tids­perioder, en kronologi.

Kalender användes som syno­nym till tide­räkning, så den gre­gorianska kalendern vi använder idag är samma sak som den gre­gorianska tideräkningen.

En almanacka är en för­teckning över kalendern – den inne­håller årets dagar, veckor och månader. Men den inne­håller också andra fakta som helg­dagar, namns­dagar, astro­nomiska händel­ser och liknande.

Äldre tiders svenska almanackor gav även upp­lys­ningar om historiska händel­ser, råd om vad vissa dagar var lämp­liga för (till exempel åder­låtning eller skörd) och tips hur man skulle ta hand om sin hälsa. Det kunde också finnas förut­sägelser om året, både rent allmänt och för den enskilda läsaren, i det senare fallet ibland i form av horo­skop för olika stjärn­tecken.

Ordet almanacka kommer från latinets almanachus som i sig kommer från det grekiska alemenichiaka. Ursprunget till det grekiska är omstritt, men kan vara koptiskt eller arabiskt.

I Sverige började vi göra alma­nackor efter tysk för­laga under 1500-talet, och fram till 1700-talets mitt kunde vem som helst ge ut en almanacka. Från 1680-talet började man dock reg­lera inne­hållet allt mer, och mellan 1747 och 1972 hade Kung­liga vetenskaps­akademin ensam­rätt på att ge ut almanackor.

Idag används kalender och almanacka synonymt – och min helt oveten­skap­liga spaning är att kalender är det ord som oftast används idag. Ytter­ligare ett ord som blivit syno­nymt med de två andra är kalen­darium, som ursprung­ligen avsåg den krono­logiska upp­ställ­ningen av årets dagar, antingen för sig eller som en del av almanackan.

Och det finns många sorters kalendrar. En vägg­almanacka har ett upp­slag för varje månad med en bild och en upp­ställning av månadens dagar. Planerings­kalendrar finns i olika format, som fick­almanackor, men vi som är lite äldre minns tiden när alla som ville visa sig viktiga hade en Filo­fax som var så stor och tjock att den fick bäras som en mapp.

Idag använder nog de flesta en digi­tal kalender, till exempel Outlook eller Google Calendar. Men i slutet av november kanske vi köper en jul­kalender, även kallad advents­kalender, i papper där man öppnar en lucka per dag i december för att få se en bild med jul­anknytning.

Även jul­kalendrar har dock ändrat form och idag är det ofta choklad­bitar, lek­saker eller skönhets­produkter i luckorna. Eller så är kalendern digi­tal – det är vanligt att före­tag gör olika former av jul­kalendrar där man till exempel ger bort skriv­tips, stick­mönster eller fakta om naturen.

Fler inlägg om tideräkning och händelser i en almanacka

Samlingar av julkalendrar

Under fem år gjorde jag digitala julkalendrar på olika teman – skrivtips, talesätt, liknelser, ordspråk respektive latinska uttryck – till mina sociala kanaler. Under det efterföljande året fortsatte jag med veckovisa inlägg på julkalenderns tema. Alla dessa inlägg finns samlade i e-böcker som du kan köpa i de stora nätbokhandlarna eller på min kursportal (billigast):

Mer att läsa om kalendrar och almanackor

  • På svenska.se kan du söka i tre ordböcker samtidigt, SAOL (Svenska Akademiens ordlista), SO (Svensk ordbok) samt den historiska ordboken SAOB (Svenska Akademiens ordbok) på uppslagsorden kalender respektive almanacka.
  • Nationalencyklopedin berättar om kalendrar och almanackor.
  • Wikipedia berättar om kalendrar och almanackor – och Filofaxen.

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: