Tag: kalenderdagar

Sommarsolståndet – den längsta dagen

Sommarsolståndet

Nu närmar vi oss årets längsta dag, den dag då det känns som att solen står stilla på him­len. Vid sommarsolståndet blir det aldrig rik­tigt mörkt i vårt land. Från vår­dag­jämningen runt den 20 mars blir dagarna allt ljusare fram till kul­men runt 21 juni. Då inträffar sommarsolståndet som är den tid­punkt då solen står …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/kalenderdagar/sommarsolstandet-den-langsta-dagen/

Vändpunkten vårdagjämning

Vårdagjämning

Nu in­faller en av årets vik­tiga vänd­punkter, det vi kallar vårdag­jämning. Det är efter vårdag­jämningen som dygnet är mer ljust än mörkt fram till höstdag­jämningen som mar­kerar in­trädet i det mörka halv­året. Traditionellt har år­stiderna spelat stor roll för männi­skorna som be­hövt an­passa sina liv efter dem, och det är knappast en slump att så …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/kalenderdagar/vandpunkten-vardagjamning/