Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Nationaldagen och Svenska flaggans dag

av | 29/5 2024 | Årets ord

nationaldagen

Ett collage över nationaldagen med en affisch från första Svenska flaggans dag, modernt national­dags­firande på Skansen, Gustav Vasa på en sedel och Sveriges riks­dags­hus (Bilder från Wiki­media Commons: Svenska flaggans dag – Gustaf Ankar­crona, Skansen – Bengt Nyman. Övriga foton: Adobe Stock)

Den 6 juni är datumet då Sverige grund­lades som nation – två gånger om! Så det är inte oväntat att den svenska nationaldagen firas denna sommardag.

I och med att Gustav Eriksson, mer känd som Gustav Vasa, valdes till kung av riks­mötet i Strängnäs 6 juni 1523 anses Sverige ha grundats som modern national­stat. Då hade han stridit mot den danska unions­kungen Kristian II efter Stock­holms blod­bad, och hans makt­tillträde som kung av Sverige inne­bar slutet för Kalmarunionen.

Gustav Vasa, egentligen Gustav I, var en inflytelse­rik kung som införde ett starkt central­styre och en lutheransk stats­kyrka. Han la grunden för det moderna Sverige och blev en nationell symbol. Som sådan pryder han sedlar, han står staty i många städer och varje år åker tio­tusentals skidor i hans spår i Vasaloppet.

Men 6 juni är också den dag då vår nutida demo­krati slogs fast med 1809 års regerings­form. Den dåvarande kungen Gustav IV Adolf avsattes i en stats­kupp efter kriget mot Ryss­land då Sverige för­lorade Finland. Den nya regerings­formen bröt det kungliga enväldet med en makt­delning mellan kungen, rådet (mot­svarande regeringen) och ståndsriksdagen.

Dessutom fick dom­stolar och myndig­heter en själv­ständig ställning, och det inrättades en justitie­ombudsman. Vissa med­borgerliga fri- och rättig­heter som religions­frihet och tryck- och yttrande­frihet slogs fast.

1974 års regerings­form som är den som gäller idag antogs faktiskt också 6 juni 1973, men efter­som ändring av grund­lagen kräver två lika­lydande riksdags­beslut med mellan­liggande beslut blev regerings­formen bekräftad 27 februari 1974 och införd 1 januari 1975.

Så den 6 juni är sanner­ligen en märkes­dag i formandet av Sverige som nation. I den nationalist­iska anda som rådde i slutet av 1800-talet valde Skansen att fira 6 juni som national­dag 1893. Då kallades dagen fortfarande för Gustafs­dagen, till Gustav Vasas åminnelse, men 1916 instiftades Svenska flaggans dag detta datum.

Det första firandet av Svenska flaggans dag skedde på Stockholms stadion, men 1963 flyttades firandet till Skansen. Tanken var inte att Svenska flaggans dag skulle leda till en national­dag, men 6 juni blev ändå den inofficiella nationaldagen. Från 1983 har den varit det officiellt, men först 2005 blev den en helgdag.

Firandet av nationaldagen var länge modest. Idag när många är lediga firas den allt mer, även om det inte finns några speciella national­dags­traditioner än, utöver de medborgar­ceremonier många kommuner håller för nya svenska medborgare.

Och så Skansens firande förstås – där har 6 juni firats sedan det första national­dags­firandet 1893.

När du skriver om nationaldagen ska du skriva den med gement n, för det är så vi skriver helg­dagar på svenska så länge de inte inne­håller ett egennamn.

Fler inlägg om årstidshändelser

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Läs mer om nationaldagen

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: