Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Semester – ett ord med motsatta betydelser

av | 4/7 2018 | Årets ord

Semes­ter är nog ett favorit­ord för många svenskar, med associa­tioner till ledig­het, vila och nöjen. Men hur blev det ett ord för ledig­het i svenskan när det har mot­satt be­tydelse i andra språk?

Att arbets­tagare skulle ha lag­fäst rätt till ledig­het var en tanke som slog igenom på 1930-talet. I Sverige infördes semester­lagen 1938, som gav arbets­tagare rätt till två veckors ledig­het vilket med åren har växt till fem veckor.

In­förandet av lag­stadgad rätt till semes­ter innebar också en rad nya samman­sätt­ningar kopp­lade till före­teelsen: semester­dagar, semester­år, in­tjänande­år, semester­ersättning, semester­firare och industri­semester. För att inte tala om semester­rätt, ett vackert ord för dem som om­fattas av det.

För den lag­stadgade rätten gäller bara arbets­tagare. Anställs du till­fälligt för arbete i högst 60 timmar är du undan­tagen rätten till semester­ledighet (ytter­ligare en trev­lig samman­sättning). Lik­som om du är arbets­lös, sjuk­skriven eller egen­företagare.

Men även utan att ha semester­rätt kan man om­fattas av den andra be­tydelse som ordet semes­ter har fått, näm­ligen det man ofta gör på semes­tern: reser bort. Skol­barn har till exempel inte semes­ter från skolan utan lov, men på lovet kanske de åker på utlands­semester med sina för­äldrar.

I landet de åker till kan det dock vara stor risk att semes­ter har en helt mot­satt be­tydelse. Ordet används näm­ligen i bortåt trettio språk, men det är bara i Sverige som det betyder ledig­het eller resa. I andra språk be­tyder det ofta en skol­termin, ett halvt läs­år eller ett halv­år.

Hur blev det så här? Ja, ordet kommer från det latinska semestris som be­tyder något som varar i sex månader, från sex (sex) och mensis (månad). I det forn­tida Rom fick man ha vissa äm­beten i just sex månader, och det är tro­ligen or­saken till att ordet på andra språk har kommit att be­tyda skol­termin.

I Frank­rike an­vändes ordet semestre på 1700-talet för en sex månaders tjänst­ledighet för mili­tärer. Tro­ligen har ordet lånats in i svenskan via försvars­makten och sedan spritts till andra verk­samheter.

Detta trots att våra lag­stadgade ledig­heter är långt ifrån ett halv­år långa. För det vore väl något!

Fler inlägg om årstidshändelser

Läs mer om semester

 

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Höstdagjämningen i skördetid – blogginlägg av Eva Sahlström - […] Semester – ett ord med mot­satta betydelser – inlägg från 4 juli 2018. […]
  2. Vändpunkten vårdagjämning – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Semester – ett ord med mot­satta be­tyd­elser – inlägg från 4 juli 2018. […]
  3. Sommarlov – från arbete till fritid – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Semester – ett ord med motsatta betydelser – inlägg från 4 juli 2018. […]
  4. Sommarsolståndet – den längsta dagen – Eva Sahlström - […] Semester – ett ord med mot­satta be­tyd­elser – inlägg från 4 juli 2018. […]
  5. Vintersolståndet mitt i vintern – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Semester – ett ord med mot­satta be­tyd­elser – inlägg från 4 juli 2018. […]
  6. Valborg välkomnar våren – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Semester – ett ord med mot­satta be­tyd­elser – inlägg från 4 juli 2018. […]
  7. Kristi himmelsfärdsdag inleder sommaren – Eva Sahlström - […] Semester – ett ord med mot­satta be­tyd­elser – inlägg från 4 juli 2018. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: