Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Sommarplågan mygg

av | 14/7 2021 | Årets ord

mygg

Det är stick­myggans honor som suger blod av oss för att få protein till sin ägg­produktion. (Foto: Adobe Stock)

En liten inande mygga kan vara irriterande nog, och massor av mygg kan bli helt olid­ligt. I andra länder bär de även med sig sjuk­domar som är långt farlig­are än de kliande betten.

Mygg hör till den svenska sommarens plågor, men myggor finns fak­tiskt över hela världen i alla typer av klimat, från ark­tiska om­råden till tropik­erna. Ett lång­livat djur är det också, som har funnits på jorden sedan trias (över 400 miljoner år sedan).

Myggor lever på blommornas nektar, men honorna suger blod från exempel­vis männi­skor för att få protein till sin ägg­produktion.

Trots sin mini­mala stor­lek är det ett farligt djur som dödar mer än två mil­joner männi­skor varje år. Dock är det inte myggan i sig som dödar utan de smittor den för med sig: främst mala­ria, men också zika och dengue­feber.

Myggan är en insekt inom ord­ningen tvåvingar, och gruppen om­fattar bland annat stick­myggor, fjäder­myggor, har­krankar, knott, svid­knott och gall­myggor. I Sverige är det stick­myggan vi oftast menar när vi talar om mygg.

Det vi i Sverige brukar tala om som knott är oftast svid­knott, som är väldigt små myggor som finns över hela landet, men allra mest i fjällen.

Svid­knotten har en mängd olika dialek­tala be­näm­ningar, till exempel: svidan, svedan, svädan, bränn­my, små­sven, sve, svidare, svidd, svidon, sviern, svirro, svept, svian, gnadd, schwia, sma­svadon, sviarn, brännåte, bränn­mygg. Det är inte svårt att förstå hur det känns när man råkat ut för en svärm svidknott …

Orden mygga och mygg an­vändes redan i forn­svenska, och andra ger­manska språk har lik­nande ord, som tyska Mücke och engel­ska midge. Dock avser midge fjäder­myggor eller knott, medan stick­myggorna heter mosquito på engelska.

Vi kan tala både om en mygga och flera myggor, eller om mygg som ett kollektiv­ord med plural­betydelse. I norr­ländska dialekter kan det även före­komma att man säger en mygg.

Mygg före­kommer i många ord­språk och lik­nelser. Svenska Akade­miens ord­bok, SAOB, tar upp en mängd fasta uttryck med mygg­tema. Några ord­språk från 1600–1800-talet som inte är så vanliga idag:

  • Magra Muggor bijta wärst.
  • Muggan flyger så länge kringh Liwset, at hon bränner Wingarna.
  • Man får inte slå efter hvarje mygga.
  • Man skall icke slå myggor med hammare.

Några talesätt som be­tecknar något som i jäm­förelse med något annat är obetyd­ligt och oviktigt:

  • Sila mygg och svälja kameler.
  • Av en mygga göra en kamel.
  • Göra en mygga till en elefant alter­nativt göra myggor till ele­fanter. Och i en äldre variant är ele­fanten en älg: Förbyta en mugga vthi en älg (från 1615).

Förledet mygg- före­kommer i en lång rad samman­sättningar, som mygg­bett, mygg­skydd, mygg­nät, mygg­plåga, mygg­sommar, mygg­olja och myggsvärm.

Ordet kan också betyda något helt annat, näm­ligen en liten mikro­fon av det slag som man fäster på ett klädes­plagg på över­kroppen. Den be­näm­ningen finns be­lagd sen åtmin­stone 1995 – och tro­ligen kommer den av att den lilla mikro­fonen ser ut som en mygga.

Mer om ord förknippade med årstider

Mer om mygg

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: