Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Sommarsolståndet – den längsta dagen

av | 12/6 2019 | Årets ord

sommarsolståndet

Det neo­litiska monu­men­tet Stonehenge är starkt för­knippat med sommarsolståndet. (Foto: Adobe Stock)

Sommarsolståndet är årets längsta dag, den dag då det känns som att solen står stilla på him­len. Runt den här tiden blir det aldrig rik­tigt mörkt i vårt land.

Från vår­dag­jämningen runt den 20 mars blir dagarna allt ljusare fram till kul­men runt 21 juni. Då inträffar sommarsolståndet som är den tid­punkt då solen står som högst på him­len på norra halv­klotet. Om ett halv­år in­träffar istället den kort­aste dagen, vintersolståndet.

Anledningen till att vi får dessa sol­stånd är för att jord­axeln lutar. Vid sommar­solståndet lutar jord­axeln som mest mot solen för oss på norra halv­klotet. Det gör att solen står som högst på him­len och dagen är så lång den kan bli innan det vän­der mot mörkare tider igen.

Ju längre norrut man kommer, desto ljusare är det. Ovan­för pol­cirkeln går solen inte ner alls under tiden runt sommarsolståndet, det man kallar för midnattsol, men ingen­stans i Sverige blir det rik­tigt mörkt under de här dygnen. På södra halv­klotet sker samma feno­men, men ett halv­år senare, då vi istället har vinter­solstånd och årets kort­aste dag.

Benämningen sol­stånd kommer av att man upp­lever det som att solen står stilla dessa dagar. Sommar­solståndet infaller på lite olika datum bero­ende på var på norra halv­klotet man be­finner sig, men det brukar vara mellan 20 och 22 juni.

Som andra vänd­punkter på året har sommarsolståndet spelat stor roll i olika kul­turers tradi­tioner. I Sverige hör midsommar­firandet till en av de mest liv­aktiga tra­di­tionerna. Det var inte bara en bryt­punkt i bonde­samhällets arbets­år, utan även i industri­samhället efter­som industri­semestern startade efter mid­sommar. Och än idag är mid­sommar en tyd­lig bryt­punkt för när Sverige går in i semester­tider.

Men sommarsolståndet firas även i många andra länder. Till exem­pel tänder man i våra nordiska grann­länder bål på St Hans-dagen och det­samma i Irland och Corn­wall i Storbritannien, där man firar St John’s Eve. Efter­som Johannes Döparen enligt Bibeln föddes sex månader före Jesus anser kristen­domen att han föddes 24 juni – vilket dock högst tro­ligen är en sanning med modi­fi­ka­tion efter­som Jesus födelse­datum an­passades till hed­niska fest­lig­heter runt vintersolståndet.

Midsommarbål före­kom även i Sverige en­ligt Olaus Magnus som skrev om detta under sen­medeltid, men det är inte känt om sommar­solståndet firades i för­kristen tid i Sverige. Dock är det nog troligt, med tanke på hur stor roll dessa årets vänd­punkter har spelat i för­historiska kul­turer.

Ett av de mest kända neo­litiska monu­menten, Stonehenge i Stor­britannien, är till exempel starkt kopplat till sol­stånden. Cirka 2 500 år f.Kr. restes stenarna i den sten­cirkel vars huvud­axel är lin­jerad med sommar- respektive vinter­solstånden.

Ingen vet Stonehenges syfte, men kopp­lingen till sol­stånden är tyd­lig och nu i modern tid ser ny­hedningar och druider detta som en helig plats. Under 1970-talet startade en år­lig fes­ti­val vid sommarsolståndet, som för­bjöds 1985 för att skydda monu­mentet. Numera kan man dock åter fira sommar­solståndet här, men under mer ordnade former.

Fler inlägg om årstidshändelser

Mer läsning om sommarsolståndet

 • Sommarsolstånd och vintersolstånd – SMHI för­klarar sol­stånden.
 • Sommarsolståndet – Wiki­pedia för­klarar sommarsolståndet och har även en tabell för exakt när det in­faller varje år i Sverige.
 • Midsommarafton – Nordiska museet be­rättar om de svenska tradi­tionerna runt mid­sommar.
 • Midsommar ­– Insti­tutet för språk och folk­minnen berättar om midsommar­traditioner.
 • Top Summer Solstice Traditions from around the World – Culture trip berättar (på engelska) om midsommar­traditioner i tio olika länder, där det svenska ”Midsommarstång-festivities” kommer på första plats.
 • Stonehenge – Wiki­pedia be­rättar om Stonehenge.
 • Summer solstice – English Heritage ger in­struk­tioner om hur man gör för att få fira sommar­solståndet vid Stonehenge.

 

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

 1. Majstång i juni – Eva Sahlström - […] Sommarsolståndet – den längsta dagen – inlägg från 12 juni 2019. […]
 2. Vändpunkten vårdagjämning – Eva Sahlström - […] Sommarsolståndet – den längsta dagen – inlägg från 12 juni 2019. […]
 3. Vintersolståndet mitt i vintern – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Sommarsolståndet – den längsta dagen – inlägg från 12 juni 2019. […]
 4. Valborg välkomnar våren – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Sommarsolståndet – den längsta dagen – inlägg från 12 juni 2019. […]
 5. Kristi himmelsfärdsdag inleder sommaren – Eva Sahlström - […] Sommarsolståndet – den längsta dagen – inlägg från 12 juni 2019. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

 • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
 • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: