Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Kristi himmelsfärdsdag inleder sommaren

av | 18/5 2022 | Årets ord

Kristi himmelsfärdsdag

Kristi himmels­färd har för­stås av­bildats på otaliga mål­ningar, här av Gio­vanni Dome­nico Tie­polo (Wiki­media Commons)

Fyrtio dagar efter påsk är det dags för den långa maj­helgen med kläm­dagen – Kristi himmelsfärdsdag, en dag som enligt folk­tron inledde sommaren.

I det sekula­riserade Sverige firar vi fort­farande nog­samt många kyrk­liga helg­dagar. Kanske det är för att de kyrk­liga händel­serna så praktiskt såg till att in­träffa i samband med gamla hed­niska firanden eller årstids­förändringar.

Eller bara för att ledig­heterna har blivit tradition, medan vi knappt kommer ihåg de religiösa anled­ningarna till firandet.

Kristi himmelsfärdsdag är en typisk sådan helg­dag. Den firas 40 dagar efter påsk, eller snarare på den 40:e dagen efter Jesus upp­ståndelse på påsk­dagen. Enligt Bibeln visade sig Jesus för sina lär­jungar flera gånger efter uppståndelsen och gav dem i uppgift att vittna om vad de hade upplevt.

I Apostlagärningarna 1:1–11 beskrivs det hur lär­jungarna på den 40:e dagen såg hur Jesus ”lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn”. Dagen för när Jesus åter­vände till himlen har firats i den kristna kyrkan sedan 300-talet.

Helgdagar skrivs normalt gement i svenska, men benäm­ningar på helg­dagar som inne­håller ett egen­namn inleds med stor bok­stav, till exempel Marie be­bådelse­dag. Kristus ses tradi­tionellt som Jesus andra­namn och Kristi är den latinska genitiv­formen.

Ibland skrivs dagen isär, Kristi himmels­färds dag, men normal­formen är numera en samman­sättning, himmels­färdsdag. Words språk­kontroll vill dess­utom skriva ihop båda orden, Kristi­himmels­färds­dag, men det är ett exempel på att du aldrig ska lita helt på Word för det finns inte som alter­nativ i någon normkälla.

Den här dagen har också en rad andra benäm­ningar. En skämt­sam sådan är Kristi flygare. Metare­dagen är en benäm­ning från folk­tron – det var starten på sommar­sjö­fisket, och fiske­lyckan den här dagen påverkade hur fisket blev under resten av året.

Andra benämningar som barärma­dagen eller vitärma­dagen syftar på att man såg dagen som den första sommar­dagen då man bytte till sommar­kläder. Dagen har också för­knippats med andra tradi­tioner, som att man i delar av västra och sydlig­aste Sverige tände eldar. Andra årstids­förknippade seder var att fånga räv­ungar eller gå på gök­otta den här dagen.

Att Kristi himmelsfärdsdag sågs som starten på allt möjligt sommar­förknippat är dock lite märk­ligt efter­som den inte in­faller på ett sär­skilt datum utan under tids­spannet början av maj till början av juni.

Eftersom påsken bygger på mån­cyklerna och in­faller vid olika datum olika år gör även Kristi himmels­färds­dagen det – men den är alltid på en tors­dag. Vilket inne­bär att fredagen efter blir en kläm­dag då skolorna är lediga och många tar ledigt från sina jobb.

Och idag är det nog lång­ledig­het vi främst för­knippar med Kristi himmels­färds­dagen. Som jag mest hör be­nämnas som Kristihimmel, men det alter­nativet hittar jag varken i ord­böcker eller andra källor.

Mer att läsa om kalenderdagar

Fler inlägg

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Läs mer om Kristi himmelsfärdsdag

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: