Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Första maj – festdag med långa anor

av | 1/5 2024 | Årets ord

första maj

Första maj har långa traditioner av fest, lek och sång i Europa. (Foto: Adobe Stock)

Första maj firas idag som arbetar­­rörelsens demonstrations­­dag, men dagen har traditionellt varit en fest­dag sen mycket länge i stora delar av Europa.

Första maj blev nationell helg­dag 1939 i Sverige – vår första borger­liga helg­dag (den andra, 6 juni, blev helg­dag 2005). Då hade den inter­nationella arbetar­rörelsen använt dagen som demonstrations­dag sedan 1890-talet.

När arbetar­rörelsen valde första maj som sin stora manifestations­dag anknöt man till en mycket gammal fest­tradition. De tidiga demon­strationerna hade också ofta bilder och texter som refererade till bonde­samhället, inte minst frukt­barhets­tema.

För i bonde­samhället sågs första maj som den första sommar­dagen när djuren släpptes på bete. Det fanns också en rad andra traditioner, och i vanlig ordning brukade ung­domarna passa på att festa.

I Europa har första maj firats sedan antiken, till exempel med det keltiska firandet av Beltane, en fruktbar­hets­fest, och valborgs­mässo­afton i de germanska länderna. Även efter införandet av kristen­domen levde det kvar en sekulär version där man dansar runt en maj­stång och kröner en maj­drottning.

När sedan om att klä stänger med löv, att maja, kom till Sverige hade det dock inte slagit ut så mycket löv att maja med första maj, så vi flyttade maj­stången till mid­sommar istället. Men på medel­tiden firades första maj i städerna där skrån och gillen bland annat krönte en maj­greve, efter påverkan från tyska handelsmän.

Första maj hade också en kyrklig för­ankring. Den var en kyrklig helg­dag under medel­tiden, och under 1400-talet blev den helgon­dag till­ägnad Sankta Valborg. Det blev också en dag för gyckel och upp­tåg för att det var den sista dagen innan en fasta inför kors­mässo­dagen 3 maj.

Under 1500-talet gick djäknar, studenter, socken­gång då de sjöng och upp­förde gyckel­spel. Första maj för­lorade sin status som helg­dag 1772, men festerna och lekarna levde kvar runt val­borg och första maj.

Det firande som uppstod bland student­erna i Upp­sala och Lund under 1800-talet har antag­ligen sitt ursprung ur djäknarnas första­majfirande. I Stock­holm var det ett borger­ligt nöje att ge sig ut på ut­flykter i det gröna, som under tidigt 1800-tal ledde till kortege och folk­fest på Djurgården.

I Sverige hölls de första första­maj­demonstrationerna 1890. Demonstra­tionerna var som störst under första halvan av 1900-talet, men under social­demokraternas långa tid i regerings­ställning under efter­krigs­tiden minskade intresset. Det blev ett till upp­sving i samband med 1960-talets student­uppror, och då kom även de inter­nationella frågorna in i tågen.

Idag har intresset för första­maj­demonstrationer falnat betyd­ligt, och för de flesta svenskar är första maj en ledig dag då man kanske sätter den första potatisen eller åker till en bond­gård för att titta på kosläpp.

För de gamla traditionerna lever kvar – även sjungandet. De som demon­strerar sjunger till exempel Inter­nationalen eller Arbetets söner, medan student­sångare och andra kör­sångare förstås sjunger Sköna maj och andra natur­romantiska vårsånger.

Hur skriver du då första maj? Det går bra både att skriva första maj och 1 maj, men det första alter­nativet är vanligast. I samman­sätt­ningar bör du skriva ihop allt: första­maj­tal, första­maj­firande.

Fler inlägg om årstidshändelser

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Mer att läsa om första maj

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: