Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Jul – ett ord med långa traditioner

av | 20/12 2017 | Årets ord, Tips och råd

jul-julgran och julklapp

Julgran inomhus var en sed vi tog från Tyskland, julklapp var från början en skämtsam present man anonymt kastade in efter att ha klappat på dörren. (Foto: Adobe Stock)

Det svenska jul­firandet är inte enbart ett kristet firande utan ett hop­kok av traditioner med rötter långt bak till hed­niska firanden. Det visar inte minst vårt ord för hög­tiden: jul.

Den här tiden på året en­visas många med att på­stå att vi firar jul för att fira Jesus födelse. Men för­utom att ganska många av oss som firar jul inte är tro­ende kristna är den svenska julen som alla andra traditioner en samman­smältning av en mängd olika tradi­tioner, från olika länder och med rötter i olika kul­turer och reli­gioner.

När de kristna spred sin reli­gion såg de till att för­lägga de kristna hög­tiderna till tid­punkter då det redan firades andra hög­tider. I Rom firade man till exem­pel Saturnalia­festen i slutet av året och i Norden firade man vid vinter­sol­ståndet något som kallades för – jul.

Ordet jul har troligen germanskt ursprung och är besläktat med fornisländskan och fornengelskan. Den ursprungliga betydelsen är okänd, men ordet finns belagt i det gotiska språket (nu utdött).

I ålder­domliga engelska ut­tryck finns det kvar i formen yule eller yuletide, men i de nord­iska språken är det den vanliga be­nämningen på helgen. Och finskan har lånat in det både till juhla som betyder hög­tid eller fest och joulu som betyder just jul.

Men hur an­vänder man ordet jul korrekt i modern svenska? Ja, som alla helg­dagar ska det skrivas gement. Ofta skrivs jul- och nyårs­hälsningar på jul­kort och liknade med versala begynnelse­bokstäver på varje ord vilket har gjort att ord­bilden har fast­nat hos många, men vill du använda ett korrekt svenskt skrift­språk skriver du gement.

jul-julkort med hälsning

Att vi önskar var­andra god jul och gott nytt år men glad påsk och glad midsommar beror inte på något annat än att ut­trycken kon­ventional­iserats och stelnat. Det går bra att önska någon glad jul också – vilket fak­tiskt var van­ligt tidigare i svenskan.

Vi svenskar har dess­utom ytter­ligare konventional­iserat våra jul­hälsningar så att vi säger olika saker under jul- och nyårs­helgernas olika tid­punkter. Under flera år var jag på Ir­land mellan annan­dagen och tretton­helgen och det kändes alltid lika konstigt att folk önskade mig Happy Christmas hela perioden. Jag var ju in­körd med att man önskar god jul, god fort­sättning, gott slut, gott nytt år, god fort­sättning … eller när man nu säger god fort­sättning. Och finns det inte en lite morbid ton i att önska någon gott slut?

Men nu tar bloggen jul­ledigt och jag passar på att önska alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Mer av mig om firanden och hälsningar

Fler inlägg om årstidshändelser

Snabba skrivtips om stor och liten bokstav från Evas skrivskola

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Mer att läsa om jul

 

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Sommarsolståndet – den längsta dagen – Eva Sahlström - […] Jul – ett ord med långa tradi­tioner – inlägg från 20 december 2017. […]
  2. Korrekta julhälsningar – Evas skrivskola - […] Jul – ett ord med långa traditioner […]
  3. Vintersolståndet mitt i vintern – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Jul – ett ord med långa tradi­tioner – inlägg från 20 december 2017. […]
  4. Vändpunkten vårdagjämning – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Jul – ett ord med långa tradi­tioner – inlägg från 20 december 2017. […]
  5. Höstdagjämningen i skördetid – blogginlägg av Eva Sahlström - […] Jul – ett ord med långa tradi­tioner – inlägg från 20 december 2017. […]
  6. Glad påsk – eller god påsk? – ett snabbt skrivtips från Evas skrivskola - […] Jul – ett ord med långa traditioner […]
  7. Valborg välkomnar våren – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Jul – ett ord med långa tradi­tioner – inlägg från 20 december 2017. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: