Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Advent inleder julen

av | 29/11 2023 | Årets ord

I den mörka tiden under advent tänder vi gärna advents­ljus, både levande och elek­triska, och advents­stjärnor (Foto: Adobe Stock)

Advent är veckorna före jul, en tid av för­beredel­ser. En del för­bereder sig för att fira Jesus födelse, men för de flesta är första advent start­skottet för julpyntningen.

Ordet advent kommer från latinets adventus, som betyder ankomst. Den ankomst som åsyftas är Jesus födelse som i den kristna kyrkan firas 25 december trots att det inte var då han föddes.

Kristna högtider lades gärna vid tid­punkter då det redan fanns ett annat firande – i Rom firades till exempel Saturnarlia­festen vid den här tiden, och i Norden firade vi vinter­solståndet innan vi blev kristna.

Adventsfirandet här­stammar från jul­fastan, en period som speglade påsk­fastan och därför var 40 dagar lång. Redan på 400-talet var det en tid för för­beredel­ser inför julen, och på 1000-talet fick den benäm­ningen advent och bestämdes till fyra veckor.

Adventstiden börjar fjärde söndagen före jul och slutar på jul­afton. Första sön­dagen i advent inleder kyrko­året i de kristna kyrkorna.

Och i Sverige brukar det ses som inled­ningen på jul­för­beredel­serna. Då plockar vi fram jul­pyntet och tänder advents­ljusstakarna.

Men i äldre tider var advent inte så upp­märk­sammat. Då var Anna­dagen 9 december, Lucia­dagen 13 december och Tomas­dagen 21 december viktigare som håll­punkter för olika jul­förberedelser.

Först i början av 1900-talet ökade firandet av advent, och från 1920-talet har första advent varit en av de dagar flest går till kyrkan. Typiska advents­psalmer är Bereden väg för Herran och Hosianna, Davids son som man fort­farande sjöng varje första advent när jag fick i skolan.

Fastetraditionen slutade i och med reforma­tionen, men liksom på Palm­söndagen vid påsk utgör Jesus intåg i Jeru­salem prediko­underlag på första sön­dagen i advent. Ytter­ligare en kopp­ling till jul­fastan är lut­fisken, som tradi­tionellt började lutas på Anna­dagen för att hinna bli klar till jul.

I det sekula­riserade Sverige har den kristna kopp­lingen till advent blivit svag och den ankomst vi väntar på är snarare julen än Jesus. Advents­kalendrar börjar ibland på första advent, men de flesta har första luckan 1 december – och kallas idag ofta jul­kalendrar.

Adventstiden är en synner­ligen mörk tid i vårt nord­liga land, de sista veckorna innan vinter­sol­ståndet, och det är kanske inte konstigt att vi anammade tyska seder om att tända advents­stjärnor och advents­ljus – idag har en advents­ljus­stake fyra ljus, ett för varje söndag i advent.

Den elektriska advents­ljus­staken är faktiskt en svensk upp­finning från 1930-talet, och den har tradi­tionellt sju ljus. Men numera finns det ljus­stakar och stjärnor och andra jule­ljus i alla möjliga former som lyser upp den mörkaste tiden på året.

Mer av mig om jul

Fler inlägg

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Mer läsning om advent

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: