Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Svenska Akademiens ordbok klar

av | 1/11 2023 | Språknyheter

Svenska Akademiens ordbok, SAOB

Text­samlingar (ovan t.v.) och text­utdrag (nedan t.v.) lägger grunden till Svenska Akademiens ordbok, här volym­erna 20–35 (t.h.)

Efter 237 år är Svenska Akademiens ordbok till sist klar. Det är en unik historisk ord­bok som beskriver svenskans utveck­ling under 500 år, från A till öxla.

Det var Gustav III som gav Svenska Akademien i uppdrag att skriva en ordbok som skulle täcka svenskans utveck­ling sen Gustav Vasas tid, 1520-talet.

Svenska Akademien lottade ut bok­stäver bland leda­möt­erna som fick ihop några uppslags­ord, men arbetet gick snart i stå. Först på 1800-talet kom det igång igen.

Ordboks­redaktionen i Lund började samla material 1883 och tio år senare publi­cerades den första delen: A – avbild.

Under 1900-talet gick arbetet i vågor, och det debatterades om man skulle fortsätta ord­boken. Men uppslags­ord för uppslags­ord har lagts till, och under senare år har det gått betyd­ligt snabbare.

Nu är det sista bandet in­lämnat för tryck och i samband med Svenska Akademiens högtids­sammankomst 20 december publi­ceras det sista bandet dig­italt på Svenska Akade­miens webb­plats.

Att det har tagit så lång tid beror på att det är ett mycket nog­grant arbete.

Ordboks­arbetet handlar om att samla in text­material – redaktionen har ungefär 9 miljoner excerpter, text­utdrag, som samlats in sedan 1883 från drygt 20 000 källor. Det rör sig om Bibeln, andra reli­giösa texter, tid­skrifter, skön­litteratur, fack­litteratur etc.

Från 1500- och 1600-talen har det mesta som har tryckts samlats in, men från 1700-talet blev text­produktionen så stor att det inte gick att samla in allt som trycktes.

Uppemot tio personer arbetar med varje ordboks­artikel. Det börjar med för­beredande redi­gering, då man bland annat kart­lägger former. Artiklarna för­fattas, granskas och korrektur­läses i flera omgångar. Citaten från original­källorna kontrolleras.

Och nu när det sista ordet är nått, ja då börjar arbetet om.

– Vi har redan börjat revi­deringen, sa ordboks­redaktionens redaktions­chef Christian Mattsson på konfe­rensen Språk­forum i oktober 2023.

Det såg ett tag ut som att det inte skulle bli någon fort­sätt­ning, men nu har ord­boken genom flera finan­siärer från 100 miljoner kronor som räknas räcka i sju år. Under den tiden ska 10 000 ord läggas till – svenskan är ju ett levande språk och nya ord har till­kommit sedan de första artiklarna skrevs.

Prioriterade rätt­­ningar är enligt Christian Mattsson att upp­datera otids­enliga beskriv­ningar, moder­nisera stav­­ningen och ta bort plurala verb­­former (som hängde kvar ändå till 1976). För att göra det lättare att söka i ordboken görs syste­ma­tiska ändringar av till exempel för­­kort­ningar och hän­visningar, och ord­­boken får en bättre presentation på webben.

Det kan tyckas som mycket jobb för en massa gamla ord, men det finns fak­tiskt bara tre andra ord­böcker över ger­manska språk som är jämför­bara med SAOB. Det är en mycket värde­full resurs för språk­forskare, som även kan ge stort nöje för den språk­intresserade.

Själv använde jag den för mina serier med tale­sätt, liknelser och ord­språk som jag publi­cerade i mina sociala kanaler för några år sen, och hittade pärlor som detta belägg från 1665: Roopa intet häy förr än du äst öfwer Bäcken.

Fler inlägg om ordböcker

Böcker om talesätt, liknelser och ordspråk

Fler länkar som Svenska Akademiens ordbok

  • Svenska Akademiens ordbok
  • SAOB på Instagram – här publicerar ordboks­redaktionen intressanta ord från ord­boken, kul konto att följa om du gillar språk.
  • svenska.se – på den här sajten söker du i Svenska Akademiens tre ord­böcker samtidigt: Svenska Akademiens ord­lista (SAOL), Svensk ord­bok (SO) samt Svenska Akademiens ordbok (SAOB). De två första handlar om det nu­tida språket, medan SAOB är en historisk ordbok.
  • Äntligen ordbok! – Språk­tidningen berättar SAOB:s historia.

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: