Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Processkrivning följer din hjärna

av | 4/10 2023 | Tips och råd

Processkrivning innebär att du skriver så som din hjärna fungerar – för att skriva är ingen linjär akti­vitet utan en process där vi planerar, revi­derar och formu­lerar samtidigt.

Se till att du har textens perspek­tiv, syfte och genre klart för dig innan du börjar skriva. Då ökar chansen att din text blir begrip­lig för mot­tagaren och att ditt bud­skap når fram.

Om du tycker att det är svårt att skriva är det inte så konstigt, för att skriva är en synner­ligen komplex process där vi arbetar på flera kogni­tiva nivåer samtidigt.

De olika nivåerna går från de mer över­gripande, globala nivå­erna – som varför du skriver texten och vem som är tänkt att läsa den till de allra mest detalj­erade, lokala – som stav­ning och skilje­tecken.

De över­gripande nivåerna är mest av­görande för begriplig­heten, och de är dess­utom svåra att för­bättra i efterhand.

Stavfel och inter­punktion kan du – eller en korrektur­läsare – rätta till när texten är klar i övrigt, men om textens perspek­tiv är fel eller genren är oklar kanske du måste skriva om hela texten.

Därför bör du redan innan du börjar skriva göra klart för dig vem du skriver för, varför du skriver och vad för slags text du skriver.

Du bör även fundera över var och när din text kommer att bli läst, samt vad läsaren har för mål med att läsa din text.

Först när du har de svaren börjar du att skriva.

När du skriver hoppar du mellan de olika kogni­tiva nivåerna – för det gör alla. Erfarna skri­benter har lättare att hoppa mellan nivåerna, men för oerfarna kan det bli så mentalt krävande att växla nivåer att de fastnar på de lägsta detalj­erade nivåerna.

Ofta handlar det om att man tror att det måste bli rätt på första för­söket. Om du istället skriver i flera om­gångar kan du fokusera på några nivåer i taget.

Fokuserar du på de över­gripande nivåerna i början av skriv­processen riskerar du inte att fastna i detaljer som i slut­ändan kanske aldrig ens kommer med i den slut­giltiga versionen.

Det vill säga, du lägger upp skriv­processen så att du huvud­sakligen går uppi­från och ned, från det över­gripande till det detalj­erade. Istället för att skriva linjärt från den första meningen till den sista arbetar du med texten i flera steg.

Det kallas för processkrivning, eller process­orienterat skrivande, och det är vad skriv­forskningen har varit fokuserad på sedan cirka 1970. Tyvärr tog det lång tid för den svenska skolan att hänga med, så gick du inte i skolan nyligen har du troligen inte fått lära dig att skriva process­orienterat.

Jag hörde inte talas om processkrivning förrän jag började läsa engelska på universitetet.

Långt senare har jag för­stått att jag utvecklade process­orienterat skrivande på egen hand, inte minst när jag började skriva på dator där det är lätt att arbeta som vår hjärna fungerar – vi kan byta ut, flytta runt, ta bort utan större besvär.

Så att vi kan planera, formulera och revidera samtidigt.

Lär dig processkrivning

  • Skriv texter som når fram – min webbkurs för dig som vill lära dig att skriva process­orienterat. Det är en steg-för-steg-utbildning där du lär dig hur du lägger upp ditt skrivande enligt en arbets­ordning som du kan använda för dina kommande texter.

Mer skrivet av mig om processkrivning

Onlinekurs på Moderskeppet med texttriangeln

  • Skriv för att enga­gera – en kurs jag har gjort för Moderskeppet som till stor del bygger på texttriangeln. Den här kursen vänder sig till dig som vill så att mottagaren läser din text, förstår den och vill läsa din nästa text. Kursen riktar sig till dig som skriver för sociala medier, men eftersom den handlar om det allra mest grundläggande för att få till en bra text fungerar den för i princip allt du skriver.

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: