Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

skrivande
Att skriva för webben

Att skriva för webben

Att skriva för webben innebär speci­ella ut­maningar. På bara någon sekund be­höver du över­tyga läsaren om att hen har kommit till rätt plats för att få svar på sina frågor. När du skriver texter som ska pub­li­ceras på webben finns det vissa saker du behöver tänka...

läs mer

Störande bakgrundsljud

Hör du till dem som tycker att du skriver bättre om lyss­nar på bra musik eller om du sitter på café och jobbar? Även om det är trev­ligt visar forsk­ning att alla bakgrundsljud är störande och för­sämrar ditt fokus. Många hävdar att de ar­betar bättre när de sitter i...

läs mer

Källkritik viktigare än någonsin

Idag firas käll­kritikens dag, en dag mer värd att upp­märk­sammas än dagar för olika skilje­tecken, bak­verk eller mat­rätter. För källkritik är vik­tig­are än någon­sin i en tid då alla har blivit pub­licister. När jag läste stats­vetenskap i mitten av 1990-talet...

läs mer

Konkretisera din abstrakta text

Är din text väldigt abstrakt kan den bli svårläst. Öka begripligheten genom att befolka texten, använda aktiva verb och undvika substantivsjukan – gör helt enkelt texten mer konkret. Att skriva abstrakt brukar vara ett effektivt grepp för att göra din text...

läs mer

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: