Att skriva för webben

skriva för webben

På webben är samman­hanget aldrig linjärt och du vet inte hur läsaren hittar till din text.

Att skriva för webben innebär speci­ella ut­maningar. På bara någon sekund be­höver du över­tyga läsaren om att hen har kommit till rätt plats för att få svar på sina frågor.

När du skriver texter som ska pub­li­ceras på webben finns det vissa saker du behöver tänka på – även om det egent­ligen inte skiljer sig så mycket från när du skriver andra texter. Som alltid behöver du tänka på vem du vänder dig till, varför din mot­tagare ska läsa din text och i vilket samman­hang den kommer att läsas.

Det som är speci­ellt för en webb­text är att samman­hanget inte är linjärt. Läsaren kan hitta till din text utan att få någon som helst intro­duktion till den, till dig, till din webb­plats, till det samman­hang du har placerat den i.

Du kan till viss del av­hjälpa detta genom att lägga texten på en webb­sida som är över­skådlig, med tyd­liga läs­vägar till mer infor­mation om sajten och den som ligger bakom den. Men fort­farande kan läsaren ha hittat dit med endast ett sök­ord som referens.

Det inne­bär att du väldigt snabbt be­höver visa läsaren om du kan svara på det hen letar efter. Det gör du genom att formu­lera din rubrik väl och låta den följas av en intresse­väckande ingress.

Ingress är det stycke som brukar ligga först i en artikel, oftast fetad. Ingressens upp­gift är att visa vad artikeln handlar om och få dig intres­serad av att läsa den.

Men ingresser fungerar ut­märkt för många fler typer av texter än artiklar. På webben är det ofta lämp­ligt att inleda varje sida med lite mer text med en ingress. Har du ett större text­material kan du ha en ingångs­sida som fung­erar som ingress åt hela materialet.

När läsarens intresse väl är fångat gäller det att du fak­tiskt svarar på hens frågor. Det gör du genom att tänka ur läsarens per­spektiv: Vad vill hen veta? Vad har hen för för­kunskaper och vad kan behöva för­klaras?

Se till att texten är skriven på ett be­grip­ligt språk med luftig design. Du kan räkna med att många kommer att läsa din webb­text på en liten skärm och då är det viktigt att ha korta stycken. Infor­mativa mellan­rubriker, punkt­listor och fakta­rutor kan också göra det lättare för din läsare att hitta det som är intressant.

Det sista du bör tänka på är om läsaren kan vilja ha mer infor­mation och hur du i så fall hän­visar vidare till den. Und­vik intet­sägande länk­texter som Klicka mer eller Läs här, som dess­utom krånglar till det för den som an­vänder skärm­läsare (ett hjälp­medel som läser upp det som står på webb­sidan).

Ofta fungerar det bra att skriva samma länk­text som huvud­rubriken på sidan du länkar till för då ser läsaren att hen har kommit rätt. Om mål­sidans huvud­rubrik inte är så infor­mativ kan du skriva en för­klarande länk­text, som Så skriver du ur läsarens perspektiv.

Fler inlägg och nyhetsbrev om att skriva för webben

Mer läsning om webbskrivande

  • Webbredaktörens skrivhandbok – boken för dig som vill djup­dyka i webb­skrivande, av Karin Guld­brand och Helena Eng­lund Hjalmars­son. Kom nyligen i sin sjunde upplaga.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/att-skriva-for-webben/

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.