Textens triangel

När du skriver både formulerar, planerar och reviderar du samtidigt, på flera olika nivåer – från övergripande globala till detaljerade lokala. Ju mer erfaren du är, desto lättare växlar du mellan de olika nivåerna.

Fram till 1960-talet såg man skrivande som en huvudsakligen linjär aktivitet där man överförde färdiga tankar till papper, men genom den psykolingvistiska forskningen som tog fart under 70-talet vet vi idag att skrivande är en synnerligen komplex process.

Förutom att formulera oss planerar och reviderar vi texten under skrivandets gång. Vi växlar mellan olika nivåer, från de globala där man till exempel hittar textens syfte och mottagare ner till de mest lokala detaljerna som stavning och rätt skiljetecken.

“Förutom att formulera oss planerar och reviderar vi texten under skrivandets gång.”

De olika nivåerna kan illustreras med texttriangeln (se bild nedan). Ju längre ner i triangeln man befinner sig, desto större mental insats är det att ställa om till en global nivå. När vi koncentrerar oss på ordnivån är det därför lätt att vi tappar fokus på de högre nivåerna, ett fenomen som kallas nedglidning. Den kognitiva belastningen blir helt enkelt för hög.

Är du erfaren som skribent är dock mycket av det som ligger på de lägre nivåerna automatiserat och du kan lägga mer energi på de globala nivåerna. Vana skribenter är dessutom bättre på att hantera flera nivåer samtidigt och att fokusera på rätt nivå vid rätt tidpunkt.

Några tips för dig som är mindre erfaren skribent:

  • Jobba uppifrån och ner genom texttriangeln. I praktiken kommer du att hoppa fram och tillbaka mellan nivåerna eftersom de är relaterade till varandra, men huvudriktningen bör ända vara att du går från det övergripande till detaljerna.
  • Tänk extra mycket på de globala nivåerna om du är ovan skribent eller om du skriver om något du inte kan så mycket om eftersom risken för nedglidning är störst då.
  • Lär dig ditt ordbehandlingsprogram så att du kan använda det för viss automatisering, till exempel stavnings- och grammatikkontroll och formatmallar.
  • Läs mycket för att få en bred repertoar av textmässiga och språkliga förebilder – det underlättar ditt skrivande.
  • Att de lokala nivåerna ligger längst ner i triangeln innebär inte att de är mindre viktiga – de kan tvärtom vara väldigt avgörande för mottagarens intryck och förtroende. Avsluta därför gärna med att läsa genom texten med bara de lokala nivåerna för ögonen.
Bild på texttriangeln.

Texttriangeln, från Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupp av Torlaug Løkensgard Hoel, 2001.

Boktips

  • Läs mer om texttriangeln i exempelvis Skriva för att lära, kapitel 4, av Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg och Torlaug Løkensgard Hoel, eller Skriva och samtala, kapitel 1, av Torlaug Løkensgard Hoel.

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/textens-triangel/

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.