Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Var eller vart – eller kanske vars?

av | 26/6 2024 | Språknormer, Tips och råd

var eller vart

Skiljer du på var eller vart i din dialekt? Eller använder du samma ord för rikt­ning och befint­lig­het? (Illu­stra­tioner: Adobe Stock, karta Koyos, Public domain, via Wiki­media Commons)

I många dialekter görs ingen skillnad mellan var eller vart. Istället används vart genom­­gående. Eller var. Eller vars. Men vad är rätt?

Ett levande språk har alltid varianter. Till exempel kan det finnas varianter som är bundna till en geo­grafisk plats: dialekter. Varianten kan också vara knuten till en social grupp och då kallas det för en sociolekt.

Och egentligen har vi alla vår egen variant av språket där vi till exempel väljer vissa ord eller vissa gramma­tiska konstruk­­tioner – det som gramma­­tikern Johan Brandtler kallar för indivi­duell gramma­tik, något jag skrev ett inlägg om förra året (se länk nedan).

Varje språk­­gemenskap utvecklar en kollektiv gramma­tik som kan kodi­fieras, standar­d­iseras, beskrivas och kontras­t­eras mot andra kollek­tiva gramma­tiker – till exempel avgränsar vi svenska, norska och danska från var­andra fast språken är så lika att de skulle kunna ses som dialekter.

Skriftspråket är utvecklat ur denna kollek­­tiva gramma­tik. Att ha en neutral variant utan regionala eller sociala markörer är både praktiskt och jäm­­likt. Men det är en balans­­gång att hålla standard­­varianten neutral efter­som ett levande språk också alltid är under ut­veckling.

Till exempel kanske vi är på väg mot att använda vart för både rikt­­ning och befint­­lig­­het. I den kollek­tiva gramma­tiken gör vi dock fortfarande skillnad på var och vart.

För många av oss finns den här skill­naden även i den indivi­duella gramma­tiken, och det är närmast obegrip­­ligt hur någon kan göra fel på detta. Att folk ändå gör fel väcker ofta irritation.

Men i många syd­­svenska dia­lekter används bara var medan många som talar väst­­svenska dialekter säger vart (med långt a-ljud) om både rikt­­ning och befint­­lig­het. Och då är det inte lika enkelt längre att skilja på orden utan man behöver med­­vetet lära in det.

Var eller vart hör till de språk­­frågor som ständigt åter­­kommer i språk­­råd­­givnings­­samman­­hang trots att de har mycket liten betydelse för svenskans utveck­­ling. De är inte heta för att det faktiskt spelar roll utan för att de har fått ett starkt symbol­­värde. Standard­­svenskan ses som den rätta och andra varianter ses som sämre.

Men du ska inte behöva känna att din dialekt är fel – alla språk har varianter. Det kan också vara så att du är ung och drivande i en språk­lig för­­ändring – för det är hos ung­­domar för­­ändring­­arna märks mest.

När du talar eller skriver bör du dock hålla dig till standard­­varianten så att alla för­står dig och mot­­tagarna inte tappar fokus för att de irri­terar sig på en språk­­lig kon­struktion.

Du bör också vara med­­veten om att starkt symbol­­värde inne­bär att mot­­tagare kan bilda sig en upp­­fatt­ning om dig som obildad och slapp om du skriver: Vart ligger Vällingby?

En intressant reflek­­tion är att medan många irri­terar sig på använd­­ning av vart för befint­lig­­het verkar ingen upp­­röras över att många norr­­länningar säger vars både om rikt­ning eller befint­lig­het. Kanske det är för att vars är ett eget ord och då upp­fattas som rent dialek­talt, medan vart känns som att det används istället för det rätta var.

Webbkurs om var eller vart på Evas skrivskola

  • Språkriktigheter – Var eller vart? – den här kort­­­­kursen är för dig som tycker att det är knepigt att veta när du ska använda var eller vart. Webb­­kursen ger dig både den gramma­­­­tiska grunden och rejält med praktisk träning. Vill du bli ännu bättre på att skriva korrekt finns det två till kort­­­­kurser om heta språk­­­­frågor, och du kan köpa alla tre som ett paket: Språk­riktig­heter.

Mer som jag har skrivit om var eller vart och annan grammatik

Fler blogginlägg

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Mer om grammatik och standardspråk

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: