Styckeindelning för ökad läsbarhet

När du skriver är det viktigt att du gör en genomtänkt styckeindelning av din text. Då tydliggör du textens struktur och ökar läsbarheten.

En text behöver en tydlig styckeindelning. Styckena är som ett slags skiljetecken som delar in texten i logiska enheter. Mellan styckena kan man ta paus, reflektera eller tänka vidare.

Ett stycke kan gärna inledas med en så kallad kärnmening, en mening som sammanfattar vad stycket ska handla om. Det är framför allt viktigt om du skriver en komplicerad text där du behöver vara så pedagogisk som möjligt. Men även i en mindre komplicerad text gör en genomtänkt styckeindelning att den blir lätt att överskåda och skumma igenom.

“En genomtänkt styckeindelning gör att texten blir lätt att överskåda och skumma igenom.”

Undvik att skriva långa stycken eftersom det blir tungt att läsa. Men skriv inte bara väldigt korta stycken. Det gör texten upphackad och dessutom missar du möjligheten att använda ett väldigt kort stycke som emfas. Tänk också på hur din text kommer att formges. Ju kortare rader (till exempel spalter), desto fler stycken behöver du göra.

Styckena bör följa logiskt på varandra och markeras med indrag eller blankrad.

Indrag på första raden har använts som styckemarkering sedan 1400-talet och är det vanligaste i till exempel böcker och tidningar. Indraget bör vara cirka 5 mm på vanlig brödtext på 10–12 punkter (vill du vara typografiskt exakt använder du ett så kallat fyrkantsindrag).

Dock ska det aldrig vara indrag i första raden efter

  • rubriker
  • punktuppställningar
  • tabeller och figurer
  • blankrad.

Blankrad som styckemarkering är en nyare företeelse som uppstod under skrivmaskinseran på 1950-talet, och som blev standard för svenska dokument. Förutom för brev och rapporter brukar den även användas till webbtexter och andra texter som behöver göras extra luftiga och överskådliga.

Använder man blankrad gör man inga indrag i styckets första rad.

Undvik att börja nytt stycke genom att bara byta rad utan indrag eller blankrad (så kallat radstycke eller hybridstycke) eftersom det blir otydligt.

Skriver du en längre text där du i övrigt använder indrag som styckemarkering kan du använda blankrad som avsnittsmarkör, för att markera längre avsnitt i texten. Eller så kan du lägga in ett ornament, som tre asterisker. Ornamentet brukar vara centrerat, så här:

***

Försök att hålla ihop styckena på en sida eller i en spalt. Särskilt svårläst blir det om det blir en ensamrad sist eller först på en sida/en spalt. Skriver du i ordbehandlingsprogram (Word till exempel) brukar det gå att ställa in så att flödningen av texten sker automatiskt.

Andra inlägg om hur du strukturerar din text

Läs mer om styckeindelning

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/styckeindelning-for-okad-lasbarhet/

3 pingar

  1. […] Styckeindela inte hur som helst men tvärtemot vad som annars förordas kan en bloggtext med fördel innehålla fler och kortare stycken. Styckeindelning kan, förutom att ge chansen att låta läsaren vila och skifta fokus, användas som stilistisk effekt i en blogg för att till exempel lyfta fram något. Om du till nöds vill veta mer så läs här. […]

  2. […] Stycke­indelning för ökad läs­bar­het– in­lägg från 21 sep­tem­ber 2016. […]

  3. […] Styckeindelning för ökad läsbarhet – inlägg från 21 september 2016. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.