Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Typografi som underlättar läsningen

av | 8/8 2012 | Tips och råd

typografi

Med en genomtänkt typografi blir texten lättare att läsa. (Foto: Adobe Stock)

Genom att använda typografin kan man hjälpa läsaren att orientera sig i texten och öka förståelsen för vad man vill få fram.

I mitt inlägg från 20 juni beskrev jag hur man kan göra ett svårbegripligt innehåll lite lättare att ta till sig genom att använda faktarutor. Förutom den innehållsliga sidan är ju en faktaruta även ett grafiskt element, och det finns flera rent typografiska grepp som man kan ta till för att öka förståelsen.

Olika forskningsstudier visar att rubriker, listor, nyckelord, språklig och grafisk emfas ger bättre orientering och förståelse samt en djupare inlärning. Med dessa huvudsakligen typografiska grepp styr man läsarens uppmärksamhet till budskapets relevanta delar, något man förstått länge inom tidningsvärlden.

Ett sammanfattande påstående blir oftast bäst som rubrik, men tänk på att en rubrik även ska vara intresseväckande. Mellanrubriker kan vara av lite olika slag. De kan vara en del av textens disposition och markera ett nytt avsnitt, och då bör de säga något om innehållet i det kommande avsnittet.

I en längre text kanske du vill ha flera rubriknivåer, men undvik att använda fler än tre eller möjligen fyra rubriknivåer eftersom fler nivåer snarast komplicerar strukturen.

Mellanrubrikens huvudsakliga funktion kan också vara att lätta upp texten, vilket är det vanliga i exempelvis journalistiska texter. Oftast består mellanrubriken då av något eller några av de ord som följer i kommande stycke.

Det viktiga här är att mellanrubriken faktiskt ger luft där det behövs. Därför låter man till exempel inte en spalt inledas eller avslutas med en mellanrubrik. Det innebär att de mellanrubriker du sätter ut när du skriver texten kan behöva flyttas om när texten layoutas till en trycksak.

Gör inte för långa stycken eftersom det blir jobbigt att läsa och svårare att hålla tråden, och inled gärna nya stycken med en så kallad kärnmening, en mening som sammanfattar vad stycket handlar om.

Med dessa små knep kan du hjälpa läsaren ytterligare ett steg mot förståelse.

Andra inlägg om hur du strukturerar din text

Snabba skrivtips om typografi

Mer om typografi

 

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Lix för att mäta läsbarhet – Eva Sahlström - […] Typo­grafi för ökad läs­bar­het– in­lägg från 8 augusti 2012. […]
  2. Styckeindelning för ökad läsbarhet – Eva Sahlström - […] Typografi för ökad läsbarhet – inlägg från 8 augusti 2012. […]
  3. Styckeindelning ger texten struktur – Evas skrivskola - […] Typografi för ökad läsbarhet […]
  4. Inled med ingress – ett snabbt skrivtips från Evas skrivskola - […] Typo­grafi som under­lättar läs­ningen […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: