Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Översättningssvenska känns översatt

av | 30/9 2020 | Bokrecensioner

översättningssvenska

En rolig och lärorik bok om översättningssvenska.

Du hör nog direkt att boktiteln Svenskan går bananer låter som en mindre lämp­lig över­sätt­ning från engelska. Men läser du den här boken inser du att alla fall av översättningssvenska inte är lika uppenbara.

Redan vid den in­ledande dedi­ceringen i Svenskan går bananer är jag fast: Till alla osyn­liga över­sättare, som bara upp­märk­sammas för sina fel. Ja, men det är ju så det är för oss korrektur­läsare också, ju bättre jobb vi gör, desto mindre tänker läsaren på det. Men har vi gjort en miss är texten dåligt korrektur­läst även om vi rättade till 178 andra fel …

Jag har dess­utom sett fram emot den här boken efter­som jag i flera år har följt för­fattaren Alexander Katourgi på Twitter, där han brukar twittra roliga exempel från sin var­dag som över­sättare. Här har han samlat exemplen och beskriver dess­utom över­sättarens problem, våndor och knep.

För språk­nördar är det här en under­bar bok. Alexander Katourgi, som också är doktorand i nordiska språk, skriver både kunnigt och roande om var­för det blir knasigt. Jag störs dock av fot­noterna som tar fokus från bröd­texten, och kanske det är lite för avan­cerat ibland för den som inte är in­satt i språkvetenskap.

Men räds inte att läsa boken, för du kommer att lära dig mycket, både om över­sättningar, språk­vetenskap och svenska. Själv blir jag (ännu mer) för­tjust i mitt eget språk, och jag känner mig dess­utom be­kräftad efter­som jag ideligen hittar exempel på det som jag tycker skaver när jag korr­läser över­satta texter.

Två saker för­tjänar att fram­hävas lite extra. Det första är kon­textens be­tydelse – språk för­sig­går alltid i en kon­text, ett samman­hang, och det fram­går verk­ligen här. En del av bokens exempel på översättningssvenska kan fungera i vissa kon­texter eller till och med vara det enda alter­nativet.

Det kan handla om sådant som utrymmes­brist eller käll­textens stil, men också i vilken kanal texten publiceras. Alexander Katourgi över­sätter i under­hållnings­branschen och ger intressanta inblickar i vilka hän­syn man behöver ta i data­spel eller vid under­textning.

Det boken också tyd­ligt visar är vilket otroligt kompetens­krävande hant­verk över­sättning är. Därför hoppas jag att den inte bara blir läst av dem som nördar in sig på språk, själva över­sätter eller jobbar med över­satt text.

Jag hoppas att den också kommer att läsas av dem som köper över­sättnings­tjänster, så att de för­står varför det är bättre att an­lita en kvali­ficerad över­sättare istället för att använda Google Translate. Och varför hen tar betalt när Google Translate är gratis.

För har du läst den här boken, då tror du aldrig mer att maskin­översättning kan er­sätta en mänsklig översättare.

Fler inlägg om översättning

Läs mer om översättningssvenska

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Kommatering i översatta texter – Eva Sahlström - […] Boken Svenskan går bananer av över­sättaren och språk­forskaren Alexander Katourgi handlar om översättnings­svenska och är till stor hjälp för…

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: