Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Svamp i olika former

av | 28/10 2020 | Årets ord

svamp-röd flugsvamp

Här är en svamp som är vacker att se på, men inte så lämp­lig att äta efter­som den är giftig.

Svamp kan vara be­tyd­ligt mer än det skogens guld som man går ut och plockar om hösten – det kan också vara sjuk­domar på växter eller män­ni­skor. Eller något man torkar upp vatten med.

Nu om hösten tycker många om att gå ut i skogen och plocka svamp. Svamp, Fungi på latin, är ett eget organism­rike, med unge­fär 100 000 registrerade arter i världen varav 12 500 i Sverige – och troligt­vis finns det många fler än de registrerade.

Det vi i vardags­tal kallar för svamp är egent­ligen en frukt­kropp – själva svampen består av enorma mängder rot­trådar, mycel. Frukt­kroppen ut­gör oftast bara 1–2 procent av svampens totala vikt och resten av svampen finns i marken eller i död ved.

Svampar är väldigt fasci­nerande: de åter­finns över hela världen, i alla miljöer, även i polar­trakter och på djuphavs­bottnar. Många svampar lever i symbios med växter, medan andra är para­siter på till exempel lavar – eller människor.

För svampar är inte bara smaskiga kanta­reller. De kan också vara av mer otrev­liga varianter, som de som sprider sjuk­domar, till exempel alm­sjuka eller infektions­sjukdomar hos människor och djur. Andra svampar används vid fram­ställning av öl och vin, vissa mjölk­produkter, citron­syra och c-vitamin.

Eller så är svampen ett red­skap att suga upp vatten med. Tvätt­svamparnas före­bild är en riktig svamp som växer i Medel­havet, av arterna Spongia eller Hippo­spongia. Idag är de flesta tvätt­svampar inte upplockade ur havet utan synte­tiskt framställda.

Svamp kan alltså be­teckna väldigt olika saker, men alla har sin grund i en växt utan kloro­fyll som lever på växter, djur och människor eller som tar sin näring från mult­nande växtdelar.

Det första skrift­liga be­lägget för ordet svamp i svenskan är från 1548, enligt den histo­riska ord­boken SAOB: När Swamparne äre wäl rensade, skal man spräckia them i Pannan vthi färst Smör. Ett råd som känns som om det hade kunnat tas från en modern svampbok.

För när vi pratar om svamp är det nog helst om de där läckra frukt­kropparna som kallas för något med kanta­rell eller sopp eller kanske skiv­ling. Då får vi dess­utom asso­cia­tioner till sprakande höst­färger, doft av jord och känslan av fuktig, mjuk mossa mot knäna.

Tänk dock på att alla frukt­kroppar inte är goda och oskyldiga – en del är oätliga och några mycket, mycket giftiga. Så därför ska du bara plocka svampar du är helt säker på, och se till att du har en någor­lunda ny svamp­bok med dig eftersom modern forsk­ning har om­värderat en del svampar man förut ansåg vara ätliga.

Fler inlägg om höst och andra årstider

Läs mer om svamp

  • Svampar och svampsjukdomar och badsvampar – artiklar i Nationalencyklopedin.
  • Svampar – artikel i Wikipedia.
  • Svamp – sökning på svenska.se, i ord­böckerna Svenska Akademiens ord­lista, SAOL, Svensk ord­bok ut­given av Svenska Akademien, SO, och Svenska Akademiens ord­bok, SAOB.

 

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Höstdagjämningen i skördetid – blogginlägg av Eva Sahlström - […] Svamp i olika former – inlägg från 28 oktober 2020. […]
  2. När är det brittsommar? – blogginlägg av Eva Sahlström - […] Svamp i olika former – inlägg från 28 oktober 2020. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: