Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Konkretisera din abstrakta text

av | 20/9 2017 | Tips och råd

Bild på gubbar med pratbubblor.

Om du lägger till röst i texten, alltså befolkar texten med människor, ökar du begripligheten.

Är din text väldigt abstrakt kan den bli svårläst. Öka begripligheten genom att befolka texten, använda aktiva verb och undvika substantivsjukan – gör helt enkelt texten mer konkret.

Att skriva abstrakt brukar vara ett effektivt grepp för att göra din text tungläst och svårbegriplig. Vill du göra din text riktigt abstrakt bör du avfolka den helt från människor och undvika första och andra persons pronomen (jag, vi, du, ni). Då kan texten bli så abstrakt att läsaren inte förstår vem som gör vad.

Andra effektiva grepp för att öka abstraktionen och sänka begripligheten är att använda passiva verb (texten skrevs på dator) och att strössla med abstrakta substantiv som verbal- och adjektivsubstantiv (till exempel skrivande respektive komplexitet) istället för konkreta substantiv som egennamn och beteckningar på ting.

Fördelen med att skriva abstrakt är att du ofta kan packa informationen tätt i texten och därmed hålla nere omfånget. Nackdelen är att informationstäta texter kan bli så svårlästa att de kan bli obegripliga.

Om du istället vill att texten blir läst och ditt budskap går fram är det bättre att konkretisera. Börja med att befolka texten genom att föra in människor i den. Ett enkelt sätt att befolka texten är att använda du-tilltal, som jag gör i det här inlägget, och att omnämna dig själv som jag. Skriver du för ett företag, en organisation eller liknande går det ofta bra att skriva vi.

Befolkar du texten kommer du antagligen automatiskt att använda aktiva verbformer istället för passiva, till exempel jag skrev ett blogginlägg istället för det skrevs ett blogginlägg.

Andra saker du kan tänka på är att undvika den så kallade substantivsjukan, att man gör om verbet som uttrycker en handling till ett substantiv, till exempel avlägga besök hos istället för besök eller göra en redogörelse istället för redogöra. Substantiveringar är inte automatiskt av ondo, men många substantiveringar gör texten tung, opersonlig och mångordig.

Använd gärna korta prepositioner istället för långa, som om, på, för, till i stället för angående, avseende, rörande, beträffande, gällande. Korta prepositioner ger texten bättre flyt och sambanden mellan ord och uttryck blir tydligare.

Ett avslutande tips för att öka din texts begriplighet är att använda dynamiskt berättande istället för statisk faktaredovisning. Detta blir särskilt effektivt om man knyter an till en enda person, det som på mediespråk kallas för human touch. Det är dock långt fler än medier som använder sig av human touch – myndigheter gör det ofta i till exempel informationsbroschyrer, där man skriver exempel med fiktiva personer.

Tidigare inlägg om att konkretisera

 

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Resultaten från Begriplig text – Eva Sahlström - […] Kon­kretisera din ab­­strakta text– in­lägg från 20 sep­tem­ber 2017. […]
  2. Lix för att mäta läsbarhet – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Kon­kretisera din ab­strakta text – in­lägg från 20 sep­tem­ber 2017. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: