Lag om tillgängligt språk

Från årsskiftet kommer bristande tillgänglighet att klassas som en form av diskriminering enligt en ny lag. I tillgänglighet ingår bland annat information och kommunikation.

Förra veckan skrev jag om att skriva inkluderande så att textens mottagare inte känner sig uteslutna, oavsett hudfärg, kön, funktionsnedsättning eller liknande. Ett inkluderande språk hänger intimt samman med tillgänglighet, en fråga som bör vara aktuell för alla som skriver texter för myndigheter och företag.

I somras fattade nämligen riksdagen beslut om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning blir en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen gäller från 1 januari 2015.

“Förhoppningsvis får många upp ögonen för vikten av tillgänglighet.”

Det första man tänker på när man hör om bristande tillgänglighet för funktionsnedsatta är antagligen problem med den fysiska miljön, som att det inte går att ta sig fram med rullstol. Men lagen kommer att gälla all typ av tillgänglighet, så här ingår även information och kommunikation.

Till skillnad från språklagen från 2009 som bara reglerar myndigheter och statlig verksamhet kommer kraven på tillgänglighet att gälla all samhällelig verksamhet. Enda undantagen är företag med färre än tio anställda – dock inte företag inom hälso- och sjukvård som måste följa lagen oavsett antal anställda.

Det blir spännande att se vad som kommer att hända när funktionsnedsatta börjar anmäla webbplatser eller myndighetsbroschyrer för bristande tillgänglighet. Var kommer gränserna att gå för vad som anses vara bristande tillgänglighet? Vad avgör när det måste finnas text som förstås av personer med lässvårigheter?

Förhoppningsvis får lagen många att få upp ögonen för vikten av tillgänglighet och till exempel se över sina webbplatser, där ett begripligt språk bara är en del av tillgängligheten. En tydlig struktur är minst lika viktig, och att man bygger sin sajt så att synskadade kan ta del av den via skärmläsare.

Detta bör du tänka på även om du har ett litet företag som inte kommer att beröras av den här lagen. För ökad tillgänglighet ger dig en breddad kundbas – även synskadade och dyslektiker är ju konsumenter.

Tips om hur du kan planera din webbplats finns i en del av mina tidigare inlägg, se sidan Översikt. I flera av inläggen finns också tips på litteratur om du vill lära dig mer om till exempel tillgänglighet på webben. Mer om skrivande finns även i bloggkategorin Tips och råd.

Länkar för mer information

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/spraknyheter/lag-om-tillgangligt-sprak/

1 ping

  1. […] Lag om till­gängligt språk – inlägg från 15 oktober 2014. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.