Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Liknelser illustrerar språket

av | 27/11 2019 | Tips och råd

liknelser

Ditt huvud­budskap bör gå som en röd tråd genom din text.

Att använda liknelser är ett sätt att illu­strera det man skriver med bilder. Men som med alla stilis­tiska figurer gäller det att läsaren för­står vad du vill säga med lik­nelsen.

I den klassiska reto­riken finns det en mängd stilis­tiska figurer som allit­teration (bokstavs­rim), tre­tal eller retoriska frågor. Bild­språk utgör en stor grupp med figurer som används flitigt både i skrift och tal, som meta­forer, liknelser, alle­gorier, sym­boler.

Liknelsen hör till de allra mest an­vända stilis­tiska figurerna, och den före­kommer som en rad fasta uttryck i vardags­språket som vi knappt ens tänker på att de är reto­riska grepp. Den är nära be­släktad med meta­foren, men medan meta­foren enbart består av en bild och det bilden be­tecknar finns både sak­ledet och bild­ledet ut­satta i liknel­sen, med jämförelse­ledet som eller liksom:

  • Metafor: Efter redi­ge­ringen hade texten fått den röda tråd som tidigare sak­nades.
  • Liknelse: Texten var lätt att för­stå efter­som huvud­budskapet gick som en röd tråd genom den.

Ofta refererar liknel­sen till något som är all­mänt känt om det man jäm­för med, till exempel snabb som vinden. Men det är inte alltid själv­klart varför man gör jäm­förelsen, eller så är jäm­förelsen inte verk­lig, som fattig som en kyrk­råtta (vilka råttor har pengar?), hungrig som en varg (är vargar mer hungriga?), gammal som gatan (gator kan vara av olika ålder).

Liknelser kan lik­som många andra stil­figurer vara knepiga att över­sätta eller för­stå på andra språk än moders­målet. Som exemplen ovan visar kan det vara väl­digt god­tyckligt vad man jäm­för med, och många liknelser är kultur­bundna.

Till exempel kommer en del av våra liknelser från Bibeln, som bär mig som ett sigill vid ditt hjärta ur Höga visan eller fara fram som ett jehu som syftar på den israeliska kungen Jehu som enligt Gamla testamentet for fram – som ett jehu.

Andra liknelser har tiden sprungit ifrån. Komma som ett brev på posten känns rätt tvek­samt att an­vända idag när post­utdelningen blir allt glesare och de flesta brev skickas digitalt. Många klassiska liknelser använder före­teelser från ett bonde­samhälles var­dag som vi idag står långt ifrån: som att hälla vatten på en gås, som en nål i en höstack, sitta som i en rävsax.

Liknelser kan också broderas ut och bli till längre historier. När man med en berät­telse vill visa något annat än det som kon­kret skrivs kallas det för alle­gori. En alle­gori där man hämtar enkla motiv från mot­tagarens var­dag med syftet att fram­föra ett peda­gogiskt eller moraliskt bud­skap kallas för parabel. Typiska exempel på para­bler är Jesus liknelser i Bibeln, till exempel om den barm­härtiga samariern eller den för­lorade sonen.

Men i vårt vardags­språk är det främst korta, enkla liknelser som vi an­vänder för att bild­sätta vårt språk: lysa som en stjärna, tjock som en jule­gris, klart som korv­spad.

Böcker med fasta uttryck

Fler inlägg och nyhetsbrev om retoriska grepp

Läs mer om liknelser

 

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Idiom är inte alltid lätta att förstå – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Liknelser illustrerar språket – inlägg från 27 november 2019. […]
  2. Ordspråk i tiden – ett blogginlägg av Eva Sahlström - […] Liknelser illustrerar språket – inlägg från 27 november 2019. […]
  3. Levande latinska uttryck – Eva Sahlström - […] Liknelser illustrerar språket – inlägg från 27 november 2019. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: