Ordspråk i tiden

ordspråk

“Bättre en fågel i handen än tio i skogen” är ett välkänt ordspråk.

Ordspråk är fasta uttryck som har som syfte att för­medla ett bud­skap – ofta en klok tanke eller en värde­ring. Många har använts i hundra- eller tusentals år men lever fort­farande kvar i språket.

Ordspråk är en mycket gammal före­teelse som främst före­kommer i Europa, Asien och Afrika. De används alltid med samma ord­böj­ningar och ord­följd, exempel­vis Ju fler kockar desto sämre soppa. Till skillnad från idiomen, tale­sätten, som rättar sig syntakt­iskt efter texten de ingår i: han var söt som socker > pojkarna var söta som socker.

En del ordspråk har sitt ursprung från Bibeln, den nordiska Eddan eller baby­loniska kil­skrifter. Under tidig medel­tid spelade de en viktig peda­gogisk roll, så det kanske inte är oväntat att de ofta har en starkt moralist­isk ton.

Medan tale­sätten hela tiden blir fler och om­formas till en modern tid i takt med att språket ut­vecklas finns det inte lika många ordspråk, och de ändras sällan utan be­håller sin ursprung­liga form.

Dock finns det en del exempel på ny­tolk­ningar, som Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge > Den som väntar på något gott väntar alltid för länge eller Bra karl reder sig själv > Bra sås reder sig själv. Men då är det ofta skämt­samma eller ironi­serande modi­fieringar som kräver att man är väl bekant med det ur­sprung­liga ordspråket.

En special­variant av ordspråken är ord­stäven. De inleds med ett citat följt av vem som sa det, ofta med en humor­istisk an­tyd­ning: Det tar sig, sa han som hade eld i håret. Det är inte ovanligt att ord­stäven syftar på en fabel, som Surt, sa räven om rönnbären.

Att använda ordspråk kan vara ett skämt­samt sätt att för­mana eller ge goda råd. Men den här typen av fasta fraser hör till det man lär sig sist i ett språk, så innan du an­vänder dem i en text är det bra att tänka igenom om du kan förmoda att din mot­tagare förstår dem.

En del ordspråk används dess­utom oftast utan sitt av­slutande led vilket gör dem helt obegrip­liga om man inte kan hela ord­språket, som Man ska inte ropa hej (förrän man kommit över bäcken), Ingen ko på isen (så länge rumpan är i land).

Att över­sätta ordspråk kan också vara svårt. En del finns i andra språk, som de som kommer från Bibeln, men om du skriver You should not shout hello blir nog en engelsk­talande mycket konfunderad …

Ytterligare en an­ledning till att vara lite för­siktig med ord­språken är att deras ofta höga ålder kan föra med sig värder­ingar som inte känns fräscha i alla samman­hang idag, till exempel Lika barn leka bäst.

Moralismen i många ordspråk kan också bli i mesta laget: Själv är bäste dräng, Ensam är stark, Morgon­stund har guld i mund.

Men i rätt kon­text kan ord­språken för­gylla din text. En del av dem är själv­förklarande och kan för­stås av de flesta som kan språket, som I nöden prövas vännen eller Så länge det finns liv finns det hopp.

Veckans ordspråk

Böcker med fasta uttryck

Fler inlägg och nyhetsbrev om retoriska grepp

Mer om ordspråk

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/sprakliga-funderingar/ordsprak-i-tiden/

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.