Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Skidor för transport och nöje

av | 24/2 2021 | Årets ord

skidor

Gamla tiders skidor var gjorda av trä med bind­ningar av remmar. (Foto: Adobe Stock)

Skidor har fungerat som transport­medel i tusen­tals år i vår del av världen. Idag används de i en mängd olika vari­anter främst för nöjen, träning och tävling.

I Sverige har vi åkt skidor mycket länge, kanske längst i världen. Världens äldsta fynd av en skida hittades näm­ligen i Kalv­träsk i Väster­botten – den skidan är från omkring 3200 f. Kr. Det finns också andra fynd av skidor, häll­ristningar och skrift­liga belägg på att vi har skidat i tusen­tals år.

Inte oväntat an­vände samerna skidor för att ta sig fram, och från 500-talet och framåt kallade utom­nordiska historie­skrivare samerna för skrid­finnar, det vill säga skidande finnar. Samernas färdig­heter på skidor fram­hölls också ofta av äldre tiders författare.

Skidor var förr något man använde för att ta sig fram i obanad snö, inte minst vid jakt. Fritids­åkning började man inte med förrän mot slutet av 1800-talet. Skid­tävlingar var ett okänt feno­men i Sverige fram tills Nordenskiölds­loppet 1884 då 18 samer och ny­byggare gav sig av från Purki­jaur mot Jokk­mokk, cirka 22 mil.

1922 kördes första om­gången av det 9 mil långa Vasa­loppet, till minne av Gustav Vasas flykt mot Norge 1521. Idag är Vasa­loppet ett mycket stort och väl­känt lopp som moti­verar många att nöta på i spåren under vintern och på rull­skidor under sommaren.

Från längd­åkningen har det ut­vecklats en rad olika skid­grenar, som ut­förs­åkning, back­hoppning, skid­orientering och skid­skytte. Det tävlas även på rull­skidor och vattenskidor.

Äldre tiders skidor var gjorda av trä med bind­ning av remmar. Idag består skidorna oftast av armerad plast och glas­fiber med en kärna av trä. Ut­seendet varierar be­roende på vilken typ av skid­åkning de är ämnade för.

Det tidigaste be­lägget för ordet skida i svenska är från 1555. Sedan åtmin­stone 1864 har det också använts som verb, att skida.

Ordet skida kan även betyda ett lång­smalt fodral, till exempel botaniskt: frö­skida, ärt­skida. En skida kan även vara ett fodral för vapen som svärd eller knivar. Hos hus­djur är skida be­näm­ningen på den del av köns­organen som mot­svarar människans slida.

Men det första vi tänker på när vi hör ordet skida är nog de lång­smala bräderna vi tar oss fram på snö med. Skid­åkningen ligger djupt i vårt kultur­arv, och spelade en stor roll när frilufts­livet och turismen tog fart i Sverige runt förra sekel­skiftet.

Åre blev en turist­ort dit fjäll­turisterna sökte sig för att åka skidor och få frisk luft, och Fören­ingen för skid­löpningens främjande i Sverige bildades – den bytte sedermera namn till Skid- och frilufts­främjandet och idag under namnet Frilufts­främjandet är den en av Sveriges största frilufts­livs­organisa­tioner med bland annat olika former av skid­åkning bland sina grenar.

Och vi som växte upp på 1970-talet minns förstås hur våra lärare avbröt sin under­visning och rullade in en tv-apparat i klass­rummet för att vi skulle titta på när Ing­mar Sten­mark tog ännu en guld­medalj i slalomåkning.

Mer om ord förknippade med årstider

Läs mer om skidor

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: