Etikett: fasta fraser

Levande latinska uttryck

latinska uttryck

Få språk har påverkat så många andra språk som latin, romarnas språk under antiken. Och latinska uttryck och lånord lever kvar, samtidigt som vi bildar nya ord på latinska stammar.

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/sprakliga-funderingar/levande-latinska-uttryck/

Ordspråk i tiden

ordspråk

Ordspråk är fasta uttryck som har som syfte att förmedla ett budskap – ofta en klok tanke eller en värdering. Många ordspråk är mycket gamla.

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/sprakliga-funderingar/ordsprak-i-tiden/

Liknelser illustrerar språket

liknelser

Att använda liknelser är ett sätt att illu­strera det man skriver med bilder. Men som med alla stilis­tiska figurer gäller det att läsaren för­står vad du vill säga med lik­nelsen. I den klassiska reto­riken finns det en mängd stilis­tiska figurer som allit­teration (bokstavs­rim), tre­tal eller retoriska frågor. Bild­språk utgör en stor grupp med figurer som …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/liknelser-illustrerar-spraket/

Idiom är inte alltid lätta att förstå

Idiom - lök på laxen

Idiom hör till det svåraste att lära sig i ett nytt språk och även många modersmåls­talare har svårt att förstå fasta ut­tryck i sitt språk. En del idiom byter dess­utom be­tydelse – till den helt mot­satta. Rakt på sak, kasta yxan i sjön, hänga ihop som ler och lång­halm – ja, …

Läs mer

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/sprakliga-funderingar/idiom-ar-inte-alltid-latta-att-forsta/