Befolkning ger begripligare text

Att befolka texterna är en vanlig klarspråksrekommendation som underlättar begripligheten. Men hur klart språk du än skriver är det inte säkert att det hjälper om det du skriver om är svårbegripligt.

I mitt inlägg från 21 mars utlovade jag fler grepp för att öka begripligheten utöver perspektivet och genren som jag tog upp då. Ett grepp som jag själv använde i det inlägget var du-tilltal, som är en del av det man kallar för en befolkad text.

För att befolka texten skriver man personligt och konkret med aktiva verbformer (Vi anser att regeringen behöver utreda detta förhållande mer) istället för att gömma sig i opersonliga passivformer (Förhållandet behöver utredas mer). Man kan tydliggöra vem som står bakom den genom att till exempel skriva vi och skapa en dialog med läsaren genom ett direkt tilltal med till exempel du.

“För att befolka texten skriver man personligt och konkret med aktiva verbformer.”

Du kan se exempel på två texter i en befolkad respektive en avfolkad variant i den miniundersökning i psykolingvistik som jag gjorde när jag gick kursen Språkrådgivning och textvård på Linnéuniversitetet.

Testunderlaget är alldeles för litet för att man ska kunna dra några säkra slutsatser från den, men resultatet blev ändå ett bra exempel på att även om klarspråk underlättar är det innehållet som avgör texternas svårighetsgrad.

Mina fyra försökspersoner tyckte nämligen att den ena texten var svårare än den andra oavsett om de läste den i en befolkad eller en avfolkad variant. Den texten de uppfattade som mest lättläst var från Skatteverket och handlade om hur man ansöker om id-kort.

Den svåra texten var från Försäkringskassan och handlade om sjukpenningsregler för egenföretagare, och originalversionen av den uppfattade jag – som är egenföretagare sen 14 år – först som en föredömligt välskriven myndighetstext. Under manipuleringen insåg jag dock att även en lättskriven variant nog var rätt knepig att förstå om man inte har koll på det krångliga regelverket runt egenföretagare och alla facktermer som det för med sig.

Slutsatsen i min undersökning blev att ansvaret för att myndighetsinformationen är begriplig inte bara ligger på den som utformar texten utan även på dem som utformar regelverket som texten beskriver.

Men visst finns det ytterligare några knep att ta till som kan underlätta när man ska förklara något som i grunden är krångligt. Det får dock bli ett senare inlägg. Under tiden kan du läsa min modesta lilla undersökning och fundera över hur myndighetstext bör vara utformad för att medborgarna ska förstå den.

Tidigare inlägg och snabba skrivtips från Evas skrivskola

Psykolingvistisk miniundersökning om att befolka

Länkar för mer information

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/befolkning-ger-begripligare-text/

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.