Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Avstavningar som är rätt men blir fel

av | 15/2 2012 | Tips och råd

Avstavningar

Se till att avstavningarna inte bara är korrekta utan också läsvänliga. (Foto: Adobe Stock)

Allt som är rätt är inte automatiskt bra. Även det som följer regler kan störa läsningen. Det gäller inte minst avstavningar.

En av de vanligaste korrigeringarna jag gör när jag läser sidkorrektur är att snygga till avstavningarna. Indesign, det program de flesta använder idag för layout, är rätt bra på att avstava. Men inte tillräckligt bra.

I svenska använder man två principer för avstavning:

 • Ordledsprincipen som innebär att man avstavar mellan ordleden: längd-skidor, skön-het, skriv-ning.
 • Stavelseprincipen som innebär att man delar upp ordet i stavelser – oftast förs en konsonant till det senare ledet i avstavningen men det kan också vara en konsonantgrupp eller en vokal: ski-dor, skö-na, ma-skor, pi-ano. Man delar inte upp diftonger, ng-ljud eller ck: fauna, sjung-er, läck-er.

Vilken princip man bör använda är en bedömningsfråga för vad som stör läsningen minst. Och det är den bedömningen Indesign inte klarar av.

Ett exempel är avstavningen hund-ratals. Man läser hund och associerar antagligen till hundar medan ögat hoppar från höger till vänster och ner en rad ­– där man möts av det svårbegripliga ratals. Om man istället följer ordledsprincipen får man en mycket mer lättläst avstavning, hundra-tals.

Några andra avstavningar där Indesign och jag har haft olika åsikter om var bindestrecket bör ligga är

 • medar-betare
 • in-nerstad
 • in-ternationella
 • spontanan-sökan
 • konjunkturut-vecklingen
 • tekni-ker
 • myndighe-terna.

Rent tekniskt följer alla dessa avstavningar någon av de två principerna, men de blir ändå mer svårlästa än

 • med-arbetare
 • inner-stad
 • inter-nationella
 • spontan-ansökan
 • konjunktur-utvecklingen
 • teknik-er
 • myndig-heterna.

Förutom att Indesign ibland använder enkonsonantsprincipen där ordledsprincipen är att föredra, förstår programmet inte alltid mellan vilka ordled det är bäst att avstava. I konjunkturut-vecklingen har programmet till exempel avstavat mellan två ordled – men i ett sammansatt ord är det att föredra att avstava mellan orden.

Det är ofta enkelt att fixa till en avstavning i brödtext genom att lägga in ett mjukt bindestreck där man vill ha avstavningen. Värre är det om man har en tvåradig rubrik med en avstavning. Avstavningar i rubriker är fult rent typografiskt, så där finns det oftast bara en lösning: skriv om rubriken!

Fler inlägg om sidkorrektur

Snabba skrivtips om avstavningar från Evas skrivskola

 • Avstavning – ett snabbt skriv­tips från Evas skriv­skola.

Mer information om avstavningar

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

 • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
 • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: