Tillbaka till Textvård

Korrektur

Bild på korrade sidor.

Sidkorrektur med rödpenna.

Korrekturläsning är en viktig del av produktionen av en text. Förutom att korrekturfel signalerar slarv kan de få läsaren att tappa fokus från innehållet.

Textkorrektur läser man när texten är skriven och ska göras färdig för layout eller hur den nu ska publiceras. Detta är ett viktigt moment eftersom det kan bli besvärligt att göra större förändringar när texten är layoutad.

Vid textkorrektur kollar man i första hand:

  • stavning
  • meningsbyggnad (inga stora omskrivningar)
  • skiljetecken
  • förkortningar
  • sifferuttryck.

Behöver texten åtgärdas mer än så övergår det till textredigering.

Jag läser textkorrektur direkt i Word och lägger in ändringarna i dokumentet, med hjälp av Words granskningsverktyg. Då kan ni se vilka ändringar som är gjorda och kan välja att acceptera eller ignorera dem.

Sidkorrektur läser man när texten är layoutad. Fokus då ligger på hur texten ser ut, till exempel att:

  • avstavningarna är snygga och lättlästa
  • allt är rätt typografiskt (tankstreck, citattecken, punktlistor, typsnitt och grad etc)
  • allt är med som ska vara med.

Man brukar även hitta en del mindre korrekturfel som inte upptäckts i textkorrekturet.

Jag läser sidkorrektur i pdf:er och använder Adobe Acrobats kommentarsverktyg. En del kunder vill även att jag lägger in ändringarna direkt i Indesign.

Varför anlita mig? Eftersom det är svårt att se korrekturfel i sina egna texter har man mycket att vinna på att låta en utomstående läsa korrektur. Jag som är van att läsa korrektur och vet vad jag ska leta efter hittar fler fel, och jag vet vad som behövs för att texten ska bli språkligt och typografiskt korrekt. Sannolikt sparar jag också tid åt er eftersom jag är en snabb korrekturläsare.

Har ni flera texter med samma upplägg har jag en mall för systematiserad korrekturläsning som jag kan anpassa till era texter. Förutom att läsningen går snabbare minskar det risken för missar ytterligare.

Länk för mer information

  • Beställning av jobb – om hur du gör för att få ett prisförslag, vilka textgranskningsnivåer jag använder och vilken typ av uppdrag jag inte tar.

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/textvard/korrektur/