Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Tips om textgranskning

av | 5/8 2020 | Bokrecensioner

tips om textgranskning

Uppdrag textgranskning är en praktisk handbok i textarbete.

Det finns väldigt lite litte­ratur om hur man ut­för textgranskning rent praktiskt. Så det är tur att den bok som finns, Uppdrag textgranskning, är så väl­matad och gedigen.

För några år sedan kom boken Uppdrag textgranskning ut, skriven av språk­konsulterna Sara Rösare och Anki Mattson. Den verkar vara i stort sett den enda av sitt slag, ut­över några en­staka artiklar och studier om textgranskning och korrektur­läsning.

Därför är det så väl­kommet att två språk­konsulter med mycket egen praktisk erfaren­het har skrivit den här boken för dem som vill lära sig mer om text­granskandets ädla konst. Här tas det mesta upp, som vad text­granskning är, vad man kan för­vänta sig för resul­tat av en text­granskning, hur man gör rent konkret etc.

Boken riktar sig till den som vill arbeta med textgranskning och tar upp mycket av det praktiska runt be­ställ­ningar och vilka program­varor man använder, blandat med språk­lig teori om vad som kan för­bättra en text.

Men någon­stans mitt i boken börjar jag fundera över vilka som faktiskt utgör mål­gruppen. För bit­vis blir det språk­teoretiska ganska svårt för den som aldrig har räknat ut nominal­kvoter eller har sett ett sats­schema.

För att klara av att arbeta med textgranskning profes­sionellt behöver man dock ligga på en så hög språk­lig nivå att teorin boken presen­terar är väl­bekant. Därför tror jag att den här boken passar allra bäst för den som håller på att ut­bilda sig till att arbeta med text då den kan bli en gen­väg för hur man om­sätter teorin till praktiskt textarbete.

Det avslutande kapitlet handlar om korrektur­läsning. Här blir jag över­raskad över att sid­korrektur i stort sett helt förbi­gås. I det korta av­snittet som handlar om textens form vid korrektur­läsning antyds det till och med att det kan vara för svårt att hålla koll på form­givningen när man läser korrektur.

Och visst, när man läser text­korrektur (före form­givning) bör man få fokusera på texten. Men en stor del av det korrektur jag läser är sid­korrektur, korrektur av form­given text. Då ingår det att utöver det rent språk­liga kolla sådant som att spalterna ligger på samma höjd, att an­fanger inte är för nära texten, att bild­texterna ligger vid rätta bilder etc.

Eftersom sidkorrektur kräver kun­skaper i form­givning och typo­grafi kan jag förstå att man av utrymmes­skäl fokuserar på text­korrekturet i en bok om textgranskning, men jag tycker ändå att det bör om­nämnas.

Som helhet är dock boken mycket genom­arbetad, och för­hoppnings­vis används den idag som kurs­litteratur på de ut­bild­ningar för­fattarna och jag har gått.

Fler tips om textgranskning

Tips om textgranskning från mig

Fler blogginlägg

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Kursportalen Evas skrivskola

  • Om korrektur – en samlings­sida för allt jag har skrivit om korrektur­läsning.
  • Kort om korrektur – en webb­kurs som lär dig arbets­metoder för korrektur­läsning, både för dig som vill sköta korrek­turet helt själv och för dig som lämnar bort det till en profes­sionell korrekturläsare.

Bok

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: