Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Vad är höst?

av | 7/9 2022 | Årets ord

höst-ekollon och höstlöv

När det är höst skördar vi det som mognat, och träden går in i vintervila (Foto: Adobe Stock).

När det är höst dör sommarens växt­lig­het och naturen går i vila. Men sam­tidigt börjar vi mycket nytt. Hösten är en tid både för avslut och början.

På norra halv­klotet brukar man räkna med att hösten pågår under de tre månad­erna septem­ber, okto­ber och novem­ber, mellan sommaren och vintern. På södra halv­klotet är det istället mars, april och maj som räknas som höst.

Om man räknar kalendariskt.

För årstider kan mätas på olika sätt. Astro­nomiskt är hösten istället tiden mellan höst­dagjämningen och vinter­solståndet, det vill säga från 22 eller 23 septem­ber till 21 december.

Meteorologiskt är det höst i Sverige när tempe­raturen fem dygn i följd har legat under 10 °C – och det är efter 1 augusti. Tidigare än så kan det enligt SMHI inte vara höst, men senast möj­liga ankomst för den meteoro­logiska hösten är fak­tiskt 14 februari, alltså mitt i det vi normalt kallar vinter.

Under hösten för­bereder sig naturen för den kommande vintern. Trädens klorofyll­produktion avtar och de tappar sina löv, blommor vissnar, djur äter upp sig för att gå i dvala. Det kallare vädret drar med sig mer regn och storm, och efter höst­dagjämningen blir det allt mörkare.

Det här är en tid då vi skördar det sommaren har gett oss: säden har mognat, skogen är fylld av bär och svamp. Ordet höst är ursprung­ligen ett ord för skörd – när SAOB, Svenska Akade­miens ordbok, skrev sin artikel om höst 1932 an­vändes det fort­farande så i syd­ligaste Sverige.

Den etymo­logiska här­stamningen är från det german­ska ordet harƀusta som åter­finns i engelska harvest (skörd) och tyska Herbst (höst). På forn­svenska blev det höster.

För vi har använt ordet länge i svenskan, från senare hälften av 1300-talet enligt SO, Svensk ord­bok, och SAOB anger 1526 som första gång ordet nämns som benäm­ning på årstiden.

Men hösten är inte bara en tid för skörd, vila och död. Det är också en om­välvande tid för många – det är då skolornas läs­år börjar. För många handlar det inte om bara en ny års­kurs, det är den tid då man lämnar småbarns­åldern och börjar skolan, eller byter stadium, börjar gymna­siet, hög­skola eller universitet.

Hösten är även den tid då vi har all­männa val i Sverige, så vart fjärde år börjar en ny mandat­period i kommuner, regioner och riks­dagen i septem­ber. Och varje år lämnar regeringen sin budget­proposition under hösten.

Många tar nya tag efter sommaren då många verk­samheter har gått på låg­fart. Det kan vara en tid av om­daning och utveck­ling. Gymmen brukar till exempel fyllas av folk som känner att det är tid att komma igång med sin träning.

Och hösten i sig är ju också tve­eggad, en tid då det blir mörkt, grått och regnigt, sam­tidigt som det kan vara de allra soligaste dagar med klar höst­luft och sprakande vackra färger.

Fler inlägg om höst och andra årstidshändelser

Ett snabbt skrivtips från Evas skrivskola

Mer om höst

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: