Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Kanelbulle eller snabel-a?

av | 5/10 2022 | Årets ord

kanelbulle eller snabel-a

Tecknet snabel-a kallas ibland för kanelbulle, för att det ser ut som en bulle i snurr­form. (Foto: Adobe Stock)

Vill du fira Kanel­bullens dag 4 oktober i text­form finns det ett tecken som passar fint denna dag. Det är förstås det tecken som kallas kanelbulle – eller snabel-a.

När e-posten slog igenom i mitten av 1990-talet lärde vi oss ett nytt tecken, det som i en e-post­adress skiljer mot­tagarens namn från domän­adressen: @. Men hur skulle vi benämna det?

I början var det många som använde den engelska benäm­ningen at, men ganska snart rekommen­derade språk­vården att tecknet benämns snabel-a. Vid det laget florerade dock en mängd andra namn som levt kvar i viss ut­sträck­ning, även om snabel-a nog är vanligast idag. Eller at.

Och så nytt var inte det här tecknet. Det har använts i alla fall från 1600-talet som ett stili­serat skriv­sätt av franskans à, som i à-pris. På franska uttytt som à commercial, på engelska commercial at. Det finns även skrift­liga belägg för att tecknet används även i svenska texter redan på 1600-talet.

Det har även före­slagits att tecknet skulle ha använts för att beteckna mått­enheten arroba under den italienska renäs­sansen, och i franska, spanska, kata­lanska och portu­gisiska har den fått benäm­ningar som anknyter till arroba.

Ytterligare en teori är att munkar på medel­tiden skrev ett snabel-a som för­kortning av det latinska ordet ad, för att spara utrymme, bläck och tid.

Idag är det främst i e-post­adresser vi använder tecknet, och det be­tecknar då att av­sändaren ligger hos en viss e-post­server, på engelska at. Det valdes av den ameri­kanska dator­programmeraren Ray Tomlin­son som 1971 jobbade med en tidig form av e-post.

Eftersom @ använts som räkne­tecken inom handeln fanns det med på tangent­bordet och an­vändes inte i någon annan betydelse, och kunde därmed inte blandas ihop med till exempel användar­namn för datorn.

Tecknet används idag i vissa dator­språk, då som ett styr­kommando. Det har även spritt sig till andra delar av inter­net, som när man med­delar sitt användar­namn på sociala medier: @evasahlstrom.

Men kanel­bullen då, vart tog den vägen?

Ja, näst snabel-a och at är väl kanelbulle den vanlig­aste benäm­ningen på tecknet. National­encyklopedin anger att ett skämt­samt alter­nativ är kanel­snäcka, men det har jag aldrig hört. Men det är förstås en kanelbulle i snäck­form som åsyftas, och på italienska kallas tecknet för snäcka – chiocciola.

Andra mer vardag­liga benäm­ningar är alfa­krull eller alfa­slang, antag­ligen från norskans krøll­alfa (offici­ellt) eller alfa­krøll (vanlig sido­form). Tecknet har dock inget med det grekiska alfa-tecknet att göra.

Även kringla har använts om snabel-a, men efter­som det är vad många kallar Macarnas kommando­tangent (Control, CTRL, på en pc) finns det risk för förvirring.

Fortfarande säger många at när de anger sin e-post­adress, och idag är väl e-post till­räckligt eta­blerat för att det inte ska samman­blandas med et som är tecknet & (och). Men den eta­blerade svenska standarden är snabel-a.

Utom kanske 4 okto­ber, då vi språk­ligt kan vilja fira med en kanelbulle.

Fler blogginlägg

Mer om kanelbulle eller snabel-a

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: