Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Satsradning – stilistik eller språkslarv?

av | 31/5 2017 | Tips och råd

satsradning

Satsradning behöver inte vara fel­­aktigt, men det passar inte alltid – och fram­för allt bör det inte över­­användas.

Ett tecken på språk­slarv och okunskap eller ett exempel på stilis­tisk skicklig­het? Ja, sats­radningen illustrerar svårig­heterna med att ställa upp fasta skriv­regler.

Skoleleven får röd bock för att ha skrivit två huvud­satser utan binde­ord i samma mening, roman­författaren hyllas för sin stil­säkra asyndes. Men de har båda skrivit en så kallad satsradning (liksom jag just gjorde).

Satsradning är ett typiskt exempel på sådant man brukar få lära sig i skolan att man inte får skriva fast det inte är fel­aktigt. Andra exempel är att aldrig börja en mening med och eller att skriva ofull­ständiga meningar – liksom satsradning är det inte fel­aktigt men kan vara olämp­ligt. Särskilt om det över­används.

Men alla dessa menings­typer används av skribenter som anses skick­liga och stil­säkra utan att någon har åsikter om det. Sats­radningen anses till exempel ha förts in i den svenska littera­turen genom för­fattare som August Strind­berg, Selma Lager­löf och Hjalmar Gullberg.

Att svensk­lärare gärna sätter upp exakta regler om att man måste följa grund­reglerna för menings­byggnad beror antag­ligen på att det är först när du har grund­reglerna helt klart för dig som du klarar av att bryta mot dem. Skriver du sats­radningar för att du inte förstår hur en grafisk mening bör vara upp­byggd blir det sällan bra.

Dessutom passar sats­radningar bättre i vissa samman­hang än andra, vilket kräver genre­kunskap av skribenten. En under­sökning som Olle Joseph­son, professor i nordiska språk, gjorde för några år sedan visar att sats­radningar används mer i person­liga texter. De passar alltså bättre i skön­litteratur eller en krönika än i en saklig rapport eller en nyhets­artikel.

Förutom att sats­radningen  ska passa in i genren bör dess andra huvud­sats på något vis för­klara, precisera eller modi­fiera den första. Till exempel kan det passa att sats­rada i en mening som denna:

Han sprang fort i skogen, han var rädd för mörkret.

Mindre bra blir det i en mening som:

På fredagar dukas delika­tesser upp i butiken, nu på sommaren flyttar också många ut på ute­serveringen.

Flera sats­radningar på var­andra blir oftast inte bra:

Många låter den kunniga per­sonalen ta hand om planeringen av vad som ska finnas på bordet, sillen är viktig, den är en del av vår mat­kultur, det är inget snack om det.

Undvik också satsradning när inne­hållet i satserna eller deras form skiljer sig mycket. Och framför allt, und­vik att skriva sats­radningar ofta. Jag stöter ofta på över­användning av sats­radningar när jag korrektur­läser och använder du ett stilis­tiskt grepp för ofta tappar det sin effekt.

Dessutom blir texten lätt stolpig och osamman­hängande eftersom satsradning inne­bär att man ute­lämnar binde­ordet. Och binde­ord är viktiga just för att skapa samman­hang och flyt i texten.

Mer från mig om meningsbyggnad

Fler inlägg

Bok om problematiska meningskonstruktioner

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Mer läsning om satsradning

 

1 kommentar

  1. Stilistiskt, satsradningar generellt sett hackar sönder texten, jag slutar som regel läsa texter, som staplar satsradning på satsradning, fenomenet har alltid förekommit, men man borde vara mycket sparsam med dessa saker. Stilistiskt, eller hur?

    Svara

Trackbacks/Pingbacks

  1. Stilig satsradning – ett snabbt skrivtips från Evas skrivskola - […] Satsradning – stilistik eller språkslarv? […]
  2. Kommatering – att hantera kommatecken – Eva Sahlström - […] Satsradning – stilistik eller språkslarv? – inlägg från 31 maj 2017. […]
  3. Många kommatecken hackar upp läsningen – Eva Sahlström - […] Satsradning – stilistik eller språkslarv? – inlägg från 31 maj 2017. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: